İKV`DEN BREXIT VE SONRASINA İLİŞKİN YENİ YAYIN

Bugüne kadar hiçbir AB üyesi üyelikten ayrılmadığı için, Birleşik Krallık’ın AB üyeliğinden ayrılma süreci bir ilk olacaktır. Bu sürecin nasıl işleyeceği, AB ile Birleşik Krallık arasındaki müzakerelerin seyrine bağlıdır. Birleşik Krallık’ın AB ile yoğun ticari, ekonomik ve sosyal ilişkileri göz önünde bulundurulursa, üyelik sonrası dönem için iki taraf arasında yakın bir ilişki oluşturulması gerekecektir. Birleşik Krallık gibi siyasi ve ekonomik açıdan AB içindeki lider ülkelerden biri olan bir ülkenin AB’den ayrılmasının, AB’nin geleceği açısından önemli etkileri olacağı açıktır. AB bu süreçten, kendi içinde birliğini ve bütünlüğünü güçlendirerek de çıkabilir; ancak bu kararın diğer bazı AB ülkelerinin Birliğe olan bağlılığını olumsuz etkilemesi de önemli bir risk olarak AB’nin karşısında durmaktadır.

Her durumda, AB ülkeleri arasındaki yüksek karşılıklı bağımlılık düzeyi, AB gibi kurumsal bir yapılanmayı zorunluluk haline getirmektedir. Bu sürecin yakından izlenmesi, Türkiye gibi AB adayı bir ülke için son derece önemli olup, Türkiye’nin AB ile ilişkisi açısından sonuçlar çıkarmak mümkün olabilecektir.

İKV uzmanları tarafından hazırlanan bu raporun ikinci baskısı, Birleşik Kralllık’taki referandum sonrasında, Birleşik Krallık’ın AB üyeliğinden ayrılma sürecini, bu sürecin siyasi, ekonomik, ticari etkilerini ve AB’nin geleceği açısından sonuçlarını irdelemektedir. İlk baskımızdan farklı olarak yayınımızın bu baskısında Brexit’in Türkiye’ye olası etkilerini de ele aldığımız bir bölümümüz yer alıyor. Son dönemde Türkiye-AB ilişkilerindeki sorunların en fazla müzakere sürecini etkilediği, katılım müzakereleri hususunda neredeyse yaprak oynamadığı malum. Ancak Türkiye bir aday ülke olarak AB’nin yaşadığı bu tarihsel süreci ve dönüşümü yakından izlemeli. Özellikle ABD’de Trump yönetiminin radikal ve çatışmacı politikaları karşısında Türkiye’nin AB ile yeniden yakınlaşmakta olduğu bir dönemde, ilişkilerin yönetilmesi ve planlanması için AB’nin nereye gittiği ve neye doğru evrildiğinin analiz edilmesi büyük önem taşıyor.

İKV olarak, süreci yakından izlemeye ve yayınlar ve toplantılar yoluyla bu sürecin AB ve Türkiye üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam edeceğiz. Raporun tüm ilgililer için aydınlatıcı olacağını umarak, iyi okumalar diliyoruz.

Yayının pdf versiyonuna buradan ulaşılabilir. 

 

Yayın Adı: Birleşik Krallık Referandumu ve Sonrası: AB Entegrasyon Sürecinin Geleceği ve Türkiye
Hazırlayan: İKV Uzman Kadrosu
İKV Yayın No: 298
Yayın Tarihi: Ağustos 2018
Yayın Dili: Türkçe
Sayfa Sayısı: 78
ISBN: 978-605-5984-92-2

2018

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT