REFORM EYLEM GRUBUNUN TOPLANMASI AB SÜRECİ AÇISINDAN UMUT VERİCİ

Türkiye’nin AB uyum süreci açısından önem taşıyan Reform Eylem Grubu (REG), 3 yıllık bir aradan sonra Dışişleri, Adalet, Hazine ve Maliye ile İçişleri Bakanlarının katılımları ile bugün toplandı. Türkiye’nin AB sürecinin yeniden canlandırılması açısından önemli bir adım olarak görülen bu toplantı ile ilgili olarak İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu açıklamalarda bulundu.

Son dönemde AB ile belirli bir yakınlaşmanın hissedildiğini belirten Zeytinoğlu, REG’in toplanmasının da bu yakınlaşmanın hızlanarak devam etmesi açısından umut verici olduğunu söyledi:

“Türkiye’nin özellikle siyasi açıdan AB kriterlerine uyumunu gözeten bir platform olarak ilgili bakanları bir araya getiren Reform Eylem Grubu’nun 3 yıl aradan sonra tekrar toplanması son derecede sevindirici bir gelişme. AB’nin tekrar hükümetin gündemine girdiğinin somut bir göstergesi olarak memnuniyetle karşılıyorum. Son dönemde özellikle ABD’nin yaptırımları karşısında başta Fransa ve Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin Türkiye’ye destek vermesi, AB ile bir yakınlaşmaya vesile oldu. Özellikle Transatlantik İttifakı’nın Trump’ın yaklaşımlarının etkisiyle çatırdaması, AB’yi çevresindeki ülkelerle ortak bir cephe oluşturma arayışına itti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Türkiye ve Rusya ile ortaklık öneren konuşmasında da bu sürecin etkilerini görüyoruz. Ancak Türkiye olarak tam üyelik hedefinin yerine alternatif olarak stratejik ortaklığın önümüze getirilmesine karşı uyanık olmamız lazım.  Tam üyelik hedefinin Türkiye için sadece sözde değil, özde de devam ettiğini göstermemiz lazım. Bu açıdan REG’in toplanıyor olması önemli bir gösterge.”

İKV Başkanı Zeytinoğlu, REG’in toplanması ile ilgili beklentilere de değindi:

“REG’in gündeminde AB katılım sürecinde özellikle kritik önem taşıyan 23 ve 24’üncü fasılların kapsamına giren temel haklar ve yargı ile ilgili konular ve siyasi kriterler yer alıyor. Son dönemde AB belgelerinde sık sık geçen “Türkiye’nin AB’den uzaklaştığı” saptamasını tersine döndürecek en güzel adım bu gündemi hayata geçirmek olur. AB sürecinin yeniden canlandırılması hem siyasi alanda gelişmelere ve rahatlamaya yol açacaktır; hem de ekonomik olarak gümrük birliğinin güncellenmesi sürecinin başlamasını sağlayacak ve yabancı yatırımlar ve iş dünyası açısından uygun iş ortamının gelişmesine vesile olacaktır.”

Son olarak Başkan Zeytinoğlu, önümüzdeki günlerde AB sürecinin canlanmasın açısından önemli olacak bazı olaylara da değindi:

“Dışişleri Bakanımız Avusturya’da AB Gayrıresmi Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Gelecek hafta Federal Almanya  Dışişleri Bakanı Türkiye’ye gelecek. Eylül sonunda Cumhurbaşkanımız Almanya’yı ziyaret edecek. Ekimde de Federal Almanya Ekonomi Bakanının iş insanları heyeti ile Türkiye’yi ziyaret etmesi söz konusu. Dolayısıyla AB kapısını aralamakta da önemli olan Almanya ile yoğun temaslar var. Almanya özellikle Türkiye’de yatırım ve iş ortamı ile yakından ilgili. Gümrük birliğinin güncellenmesi sürecine engel olan ülkelerin başında Almanya geliyordu. Dolayısıyla Almanya ile yeni bir yakınlaşma gümrük birliği güncellenmesi açısından da süreci hızlandırabilir. Ayrıca yine Eylül ayında İran’da yapılması beklenen Suriye Zirvesi, arkasından Suriye anayasası ile ilgili Cenevre görüşmeleri derken Suriye’nin geleceği konusu da gündeme geliyor. Burada da Türkiye ve AB arasında ortak çalışma ve işbirliği fırsatları doğmasını bekliyoruz. Ortak çıkarlar üzerinden otak değerlerde de uyum sağlayabilirsek bu Türkiye’nin sorunlarını çözmesine, hayat seviyesini yükseltmesine ve orta gelir tuzağından çıkmasına yardımcı olacaktır.”

2018

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT