AB’NİN YENİ TÜKETİCİ MEVZUATINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME NOTU

Tüketici harcamaları, AB’nin GSYH’sinin %56’sını oluşturmaktadır. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, değişen ve yenilenen pazarın zorluklarını ele almak için 2014 yılında ortaya koyduğu on öncelikli alandaki tekliflerin %80’ini uygulamaya koymuş olsa da, tüketicileri olumsuz etkileyen bazı durumlar meydana gelmiştir. Özellikle Dieselgate skandalı ve bankaların mortgage sözleşmelerinde adil olmayan sözleşme koşulları koymasının son yıllarda AB vatandaşlarının Tek Pazar’a olan güvenini derinden sarsması üzerine bazı tüketici koruma kurallarının güncelleştirilmesi ve uyum düzeyinin güçlendirilmesi ihtiyacı meydana gelmiştir. Ocak 2018’de kabul edilen toplu tazminat üzerine hazırlanan Komisyon Kararı’na ilişkin rapor, mevcut bireysel tazminat mekanizmalarının, AB'deki çok sayıda tüketiciyi etkileyen 'kitlesel zarar durumlarında' yeterli olmadığı sonucuna varmıştır. Bu nedenle tüketicinin korunmasına yönelik zorluklar ve sorunlara çözüm olarak da Komisyon, tüketicilere ve işletmelere daha adil bir Tek Pazar sağlamak amacıyla Tüketiciler İçin Yeni Bir Fırsat (A New Deal for Consumers) adlı girişimi hayata geçirmeyi planlamaktadır.

İlgili değerlendirme notuna buradan ulaşılabilir.

2018

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT