İKV, AB’DEKİ VERİ GÜVENLİĞİ DÜZENLEMELERİNİ MASAYA YATIRDI

İKV, Muhtaranlar Avukatlık Ortaklığı işbirliğinde 6 Haziran 2018 tarihinde İstanbul TOBB Hizmet Binası’nda “Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) AB ve Türkiye İçin Neler Getiriyor?” konulu bir seminer düzenledi. Seminerin moderatörlüğünü İKV Araştırma Müdürü Çisel İleri üstlenirken, Türk Alman Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Marian Alexander Arning, Muhtaranlar Avukatlık Ortaklığından Av. Gökhan Muhtaranlar ve Kişisel Verileri Koruma Kurumundan Hukuk Dairesi Başkanı Demet Arslaner Keklikkıran seminerde konuşmacı olarak yer aldı.

Toplantının ilk konuşmacısı Doç. Dr. Marian Alexander Arning yaptığı sunumda GDPR’ı detaylı bir şekilde inceledi. GDPR ile ilgili ana akım medyanın yarattığı olumsuz algının yersiz olduğunu belirten Arning, bu düzenlemenin iki yıllık bir geçiş döneminin ardından 25 Mayıs 2018 tarihinde, 95/46/EC sayılı Yönerge’nin yerini aldığını belirtti. Bu yönergenin doğrudan uygulanabilir olmadığını ve her ülkenin kendi düzenlemesini yapması gerektiğini belirten Arning, GDPR’ın doğrudan uygulanabilir olmasının getirdiği en önemli değişikliklerden birinin üye ülkelerin düzenlemelerinin arasındaki farklılıkları ortadan kaldırması olduğunu dile getirdi. GDPR’ın getirdiği en önemli iki değişikliğin tüzüğün genişletilmiş kapsamı ile yaptırımları olduğunu ifade eden Doç. Dr. Arning GDPR’ın iki temel ilkesi olan kuruluş ilkesi (establishment principle) ve piyasa ilkesi (market principle) hakkında bilgi verdi. Piyasa ilkesinin altında hedef müşteri kitlesinin ve davranış gözlemlemenin nasıl bir düzenlemeye tabi olacağını anlatan Arning çeşitli örnekler üzerinden durum analizleri yaptı ve GDPR’ın temel ilkelerinden “rıza” konusuna değindi. Son olarak küresel dünyada Uluslararası Veri Transferi ile ilgili yeni tüzüğün neler getirdiğini açıklayan Doç. Dr. Arning, şirketlerin önündeki belirsizlikleri biraz olsun azaltmaya çalıştı.

Devamında söz alan Av. Gökhan Muhtaranlar, sunumunda AB’de yürürlüğe giren GDPR ile Türkiye’deki 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) arasındaki farklılıklara dikkat çekti. Av. Muhtaranlar, KVKK’nın GDPR’a uyumlu hale getirilmesinin vize serbestliğinin 72 şartından biri olduğunu hatırlatırken Türkiye’nin Avrupa Komisyonu tarafından güvenli ülke statüsüne girmesi açısından da büyük önem taşıdığının altını çizdi. Aynı şekilde GDPR’ın KVKK’dan farklı olarak şeffaflık, amaç uyumluluğu, veri bütünlüğü ve veri gizliliği prensiplerini ortaya koyduğunu somut örnekler çerçevesinde açıkladı. Veri işleme ve korumaya yönelik yeniliklerden de bahseden Muhtaranlar, GDPR ve KVKK’nın öngördüğü yaptırımların karşılaştırmasını yaparak sunumunu sonlandırdı.

Son olarak KVKK Hukuk Dairesi Başkanı Demet Arslaner Keklikkıran yaptığı sunumda, ağırlıklı olarak KVKK incelemesi yaparak GDPR’ın KVKK’dan hangi noktalarda ayrıştığından bahsetti. Konuşmasına Türkiye’nin kişisel verilerin korunmasındaki durumunun tarihsel olarak nasıl bir gelişim izlediğini anlatarak başlayan Keklikkıran, kurum olarak GDPR ile uyum sürecini yakından takip ettiklerini dile getirdi. GDPR’ın AB içindeki kişilerin verileri ile ilgilendikleri ya da onlara mal veya hizmet sundukları takdirde AB dışındaki veri sorumlularını da kapsadığından bahseden Keklikkıran uygulama alanının bir hayli geniş olduğuna dikkat çekti. Ek olarak GDPR’ın veri sorumlusu yanında veri işleyene de çeşitli yaptırımlar getirdiğinden bahsetti.  Temel ilkeler karşılaştırması yapan Keklikkıran, “açık rıza” kavramının GDPR’da nasıl işlendiğini anlattı. İlgili kişinin unutulma hakkı, işlemlerin sınırlandırılması hakkı ve veri taşınabilirliği gibi haklara GDPR ile hukuksal olarak sahip olmaya başladığını belirten Keklikkıran, aynı zamanda ilgili kişinin KVKK düzenlemesinde hak arama yöntemlerinin neler olduğunu katılımcılarla paylaştı. Veri sorumlusunun GDPR ile birlikte gelen yeni yükümlülüklerinin altını çizen konuşmacı, idari para cezasının karşılaştırmalı olarak nasıl değiştiğini anlatarak sunumunu tamamladı.

Konuşmalardan sonra yapılan soru cevap kısmında ise konuşmacılar, turizmcilerden BİT uzmanlarına, STK’lardan tekstilcilere tüm katılımcıların kafasındaki soru işaretlerini gidermeye çalıştı. Son yıllarda gözle görülür şekilde artan veri güvenliği konusundaki endişeleri AB genelinde bir düzenlemeyle asgari düzeye çekmeye çalışan bu yeni tüzüğün uygulamaya girdikten sonra daha kolay anlaşılacağı ise tüm konuşmacıların ortak fikriydi.

 

2018

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT