TÜRKİYE İLERLEME RAPORU AÇIKLANIYOR

Avrupa Komisyonunun Türkiye hakkında hazırladığı ve son 1,5 senedeki gelişmeleri değerlendirdiği ilerleme raporu bugün açıklanıyor. Türkiye’ye ilişkin hazırlanan 20’nci ilerleme raporu olan bu belgede, aday ülke statüsündeki Türkiye, AB üyelik kriterleri olan Kopenhag kriterleri açısından değerlendiriliyor. Kopenhag kriterleri kapsamındaki siyasi ve ekonomik kriterlerin yanı sıra müktesebat uyumunun değerlendirildiği raporda, Türkiye’nin kaydettiği gelişme, durağanlık veya gerilemeler tespit ediliyor.

26 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker ve Bakanlar Konseyi adına Dönem Başkanı, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov arasında yapılan Varna Zirvesi'nde Juncker, Komisyon Başkanı olarak Türkiye’nin üyelik müzakerelerinin garantörü olduğunu ifade etmişti. Son dönemde bazı Üye Devletler tarafından yeniden gündeme getirilen imtiyazlı ortaklık türü yaklaşımlar karşısında Türkiye’nin üyelik perspektifinin vurgulanması önemli bir gelişme.

Komisyonun Başkan Yardımcısı tarafından bugün açıklanması beklenen raporda, üyelik müzakerelerinin yanında, Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakerelerinin başlatılması ve vize serbestliği konularında da Komisyonun görüşünün yer alması bekleniyor.

Raporda en fazla üzerinde durulacak bölümlerin başında siyasi kriterler ile 23 ve 24’üncü fasıllara tekabül eden yargı ve temel haklar ile adalet, özgürlük ve güvenlik fasılları geliyor. 2016 yılında yayımlanan raporda bu alanlarda Türkiye’ye önemli eleştiriler yöneltilmiş ve yargının bağımsızlığı ile etkinliği; ifade özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, medyanın özgürlüğü ve yolsuzlukla mücadele gibi alanlarda durumun iyileştirilmesi ve Avrupa standartlarına uyum açısından tavsiyelerde bulunulmuştu. Bu seferki raporda da bakılacak öncelikli konular şüphesiz ki söz konusu fasıllar olacak. Türkiye’nin GKRY tarafından bloke edilen 23 ve 24’üncü fasılların bir an önce açılması ve bu alanlarda ilerleme sağlanması için ivme yaratılması konusunda çeşitli defalar AB’ye öneride bulunduğu da hatırlanmalı.

Raporun açıklanmasını takiben bir değerlendirmenin ve raporun Türkçe geniş özetinin İKV tarafından kamuoyu ile paylaşılması öngörülüyor.

2018

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT