İKV`DEN KİTLESEL FONLAMA KONULU DEĞERLENDİRME NOTU

2008’de yaşanan finansal kriz ve onu takip eden likidite krizi, kredi alma zorluğuna yol açarak güncel finansal sistemin sürdürülebilirliğine büyük bir tehdit oluşturmuştur. Bu ortamdan direkt olarak etkilenen bankalar ve finansal aracı kurumlar, batma endişesiyle özellikle küçük çapta borçlanan ve yeterli güvence veremeyen işletmelere karşı krediye erişimi sınırlandırmış ve bu daha da derin bir likidite problemine neden olmuştur. Finansal kurumlar nezdinde hali hazırda güven ve güvence tesis etmekte zorluklar yaşayan KOBİ’ler ve yenilikçi teknoloji odaklı firmalar, kriz sonrasında ihtiyaç duydukları finansmana, banka kredileri gibi geleneksel kredi piyasalarına erişimde büyük sıkıntı yaşamaya başlamışlardır. Buna ek olarak krizle mücadele için bankaları daha yakından denetlemek adına çıkarılan yeni kurallar ve düzenlemeler finansal kuruluşların giderlerini arttırmış, bu da borçlanma maliyetine yansıyarak ekonomik kalkınmanın bel kemiği olan KOBİ’lerin ve gelişmenin başını çeken teknoloji odaklı firmaların alternatif finansman yollarına yönelmesine sebep olmuştur.

Bu kısa çalışmada, bu problemleri çözme ve finansal sistemi kökünden değiştirme kapasitesine sahip bir alternatif finansman yöntemi olan kitlesel fonlamanın geniş tanımını, sürecin işleyişini, farklı uygulama türlerini, taraflara sunduğu avantajları ve bunlarla beraber ortaya çıkan riskleri, bu riskleri en aza indirgeyebilmek için gereken kuralları ve düzenleme örneklerini, Dünya ve Türkiye piyasasındaki durumunu ve örneklerini ele alacağız.

Unutulmamalıdır ki bu ve bunun gibi yeni uygulanan sistemlerin daha yakından araştırılması ve incelenmesi hem politika düzenleyiciler için hem de kullanıcılar için son derece önem teşkil etmektedir.

 

İlgili değerlendirme notuna buradan ulaşılabilir.

 

Hazırlayan: Emre SAKIZLI
Yayın Tarihi: Nisan 2018
Sayfa Sayısı: 32

2018

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT