AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK SÜRECİNDE KADIN HAKLARI VE CİNSİYET EŞİTLİĞİ PANELİ

Avrupa Birliği, kadın hakları ve cinsiyet eşitliği ile ilgili normların yapılması ve yayılmasında, üyelik perspektifi tanıdığı aday ülkeler veya üçüncü ülkelerle sürdürdüğü çeşitli ortaklık ilişkileriyle önemli bir rol oynamaktadır.

Avrupa Temel Haklar Şartı ile kadın-erkek arasında eşit ekonomik özgürlüklerin sağlanması, kadına yönelik şiddete son verme, toplumsal cinsiyet eşitliğinin gelişmesi, sosyal güvenlik, mal ve hizmetlere eşit erişim gibi haklar hem üye ülkeler, hem de aday ülkeler bakımından yükümlülük doğuran haklar olarak müktesebata dâhil edilmiştir.

Okan Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi ve İktisadi Kalkınma Vakfı AB Bilgi Merkezi işbirliğiyle düzenlenen toplantımızda AB adaylık sürecinde Türkiye’de kadının toplumsal, ekonomik ve siyasi hayattaki yerinin ve haklarının derinlemesine incelenmesi, sorunların tartışılması ve bu çerçevede çözüm önerilerinin masaya yatırılması beklenmektedir.

Yapılan tartışmalar ışığında hazırlanacak rapor ile toplumsal cinsiyet çalışmaları ve kadın hakları alanında yapılan çalışmalara katkı yapmak amaçlanmaktadır.

Program

10:00 Açış Konuşması

10:15-12:30 Panel: Avrupa Birliği Üyelik Sürecinde Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği

Moderatör: Doç. Dr. Çiğdem NAS, İktisadi Kalkınma Vakfı, Genel Sekreter

Konuşmacılar (alfabetik sıra ile):

Zeynep ALEMDAR, Okan Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
Meryem ASLAN, Oxfam Türkiye Direktörü
Itır AYKUT, Kagider Yönetim Kurulu Üyesi
Bertil Emrah ODER, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Ece ÖZTAN, Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV)
Sevgi UÇAN ÇUBUKÇU, Öğretim üyesi

12:30-13:30 Öğle yemeği

14:00 Genel Oturum ve Tartışma: Avrupa Birliği Üyelik Sürecinde Kadın Haklarını İyileştirmek ve Cinsiyet Eşitliğini Sağlamak için Politika Önerileri

Değerli katılımlarınızla panelimizi zenginleştirmeniz bizlere onur verecektir.

LCV: Merve ÖZCAN mozcan@ikv.org.tr ; Aslıhan ZARA aslihan.zara@okan.edu.tr

2018

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT