İKV`DEN GÜMRÜK BİRLİĞİ MODERNİZASYONUNUN TÜRK TARIMINA ETKİLERİNE DAİR DEĞERLENDİRME NOTU

Türkiye’nin AB üyeliği sürecinin temel yapı taşlarından birini oluşturan Gümrük Birliği’nin modernizasyonu, son dönem ikili ilişkilerdeki öncelikli konulardan birini oluşturuyor. Bu kapsamda Dünya Bankasının 28 Mart 2014 tarihli raporu ve Avrupa Komisyonunun 21 Aralık 2016’da yayımladığı etki analizi rehber niteliği taşıyor. Mevcut Gümrük Birliği’ndeki asimetrinin giderilmesi ve tarafların ihtiyaçları çerçevesinde güncellenmesi gerekliliğine vurgu yapan analizler, Gümrük Birliği’nin kapsamının genişletilmesine dair farklı senaryoları da ele alarak olası sonuçlarını detaylıca irdeliyor.

İKV Uzman Yardımcısı Selvi EREN tarafından kaleme alınan “Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin Modernizasyonu ve Türk Tarımına Olası Etkileri” isimli değerlendirme notu söz konusu etki analizlerini Gümrük Birliği’nin birincil tarım ürünlerine genişletilmesi odağında inceliyor. AB’ye aday ülke Türkiye’nin tarımsal üretim modellerinde AB Ortak Tarım Politikası’na uyum zorunluluğundan yola çıkarak Gümrük Birliği’nin tarım ürünlerini kapsaması Türk tarımındaki reformları teşvik edecek ve üretim kalitesini artırarak maliyetlerin düşmesine katkı sağlayacak önemli bir adımı ifade ediyor.

İlgili değerlendirme notuna buradan ulaşılabilir.

2018

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT