İKV`DEN AB`NİN BATI BALKANLAR STRATEJİSİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME NOTU

AB Konseyi’nin dönüşümlü başkanlığını Balkan coğrafyasıyla yakından ilgili Bulgaristan ve Avusturya’nın üstlenmesi, Batı Balkanlar gündemiyle iki zirvenin toplanacak olması ve Avrupa Komisyonunun Karadağ ve Sırbistan’ın 2025’e kadar üyeliğini öngören Batı Balkanlar Strateji Belgesini açıklaması, 2018 yılının Batı Balkan ülkelerinin AB ile bütünleşme sürecinde bir açılım yılı olabileceğine işaret ediyor.

İKV Kıdemli Uzmanı Yeliz Şahin tarafından kaleme alınan değerlendirme notu, Avrupa Komisyonun 6 Şubat 2018 tarihinde açıkladığı Batı Balkanlar Genişleme Stratejisi’nin temel unsurlarını ortaya koyarken, 2018 yılı boyunca Batı Balkan ülkelerinin AB perspektifi açısından önem arz edebilecek gelişmelere ışık tutuyor. Bu kapsamda; Bulgaristan ve Avusturya AB Dönem Başkanlıkları, Sofya Batı Balkanlar Zirvesi ile Berlin Süreci Londra Zirvesi’ne ilişkin öngörülerin yanında 2018 Genişleme Paketi’nden beklentiler ve bölge ülkelerinin AB ile bütünleşme sürecindeki durumu ortaya koyuluyor.

İlgili değerlendirme notuna buradan ulaşılabilir. 

2018

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT