İKV’DEN AB’NİN SOSYAL BOYUTUNUN GELECEĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME NOTU

AB’den bahsederken akla gelen ilk kavramın sosyal politika olmadığı şüphesizdir. AB, temelde ekonomik konular üzerine inşa edilen, üye ülkeler arasında ekonomik bir birliği amaçlayan bir oluşumdur. Ancak Birliğin bütünleşme sürecinde ekonomik konular kadar sosyal meseleler de gündeme gelmiş, özellikle de 2008'de ABD'de başlayan küresel finansal ve ekonomik kriz, Avrupa'yı derinden sarsmış ve üye ülkeler arasında uçurumu giderek artırmıştır. Zira son yıllarda Avrupa Merkez Bankası (AMB), AB Konseyi ve Avro Grubu tarafından izlenen politikalar, ekonomik krizinin derinleştiği Yunanistan, İspanya, Portekiz gibi ülkelerde AB’ye tepkiyi üst düzeye çıkarmıştır.

İKV Uzman Yardımcısı Emre Ataç tarafından hazırlanan “AB Sosyal Boyutunun Geleceği” başlıklı değerlendirme notunda, AB’nin sosyal boyutunun gelişimi tarihsel bir süreç içinde anlatıldıktan sonra, “Reflection Paper on the Social Dimension of Europe” adlı belge kullanılarak, günümüzde AB sosyal politikasının ne gibi eksiklikleri olduğu, hangi yönlerde güçlendirilmesi gerektiği ve yapılan öneriler ele alınacaktır. Bu çalışmada son olarak, AB'ye katılım müzakerelerine başlanmasından bu yana Türkiye’nin AB sosyal politikasına uyumundaki eksiklikler genel hatlarıyla aktarılacaktır.

İlgili değerlendirme notuna buradan ulaşılabilir.

2018

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT