İKV, ATAUM İŞBİRLİĞİNDE BREXİT’İN AB VE TÜRKİYE`YE YANSIMALARI ÜZERİNE ULUSLARARASI BİR KONFERANS DÜZENLEDİ

İKV, ATAUM işbirliğinde Brexit’in AB ve Türkiye açısından etkilerini tartışmak amacıyla 8 Şubat 2018 tarihinde Ankara’da uluslararası bir konferans düzenledi. “Brexit’in AB’nin Dış Ekonomik İlişkilerine Etkisi ve Türkiye-AB Gümrük Birliği Açısından Yansımaları” başlığını taşıyan konferansta, Brexit sürecini Birleşik Krallık ve AB için hukuki ve ekonomik açılardan incelenirken katılım müzakereleri sürecindeki Türkiye için olası çıktılar da ele alındı. Konferansın açış konuşmalarını gerçekleştiren Ankara Üniversitesi ATAUM Müdürü Prof. Dr. Sanem Baykal ile İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Brexit’in Avrupa bütünleşmesi açısından bir ilk olması nedeniyle çok fazla bilinmeze sahip olduğu vurguladılar. Ardından bu bilinmezlerin farklı boyutlarıyla masaya yatırılması ve fikir alışverişinde bulunulması amacıyla alanında uzman çok değerli isimlerin bir araya geldiği iki günlük konferansın tüm paydaşlara faydalı olması temennileri dile getirildi.           

Toplantının İKV Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu moderatörlüğündeki ilk oturumunda Maastricht Üniversitesinden Prof. Andrea Ott ve TMC Asser Institutetan Dr. Narin Tezcan fikirlerini paylaştı. Prof. Ott ve Dr. Tezcan iki günlük konferansın her iki ayağına da katılarak Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılma sürecini ticari ilişkiler ile kişilerin ve malların serbest dolaşımı kapsamında inceledi. Lizbon Antlaşması’nın 50’nci Maddesi’nin devreye girmesiyle resmen başlayan ayrılma müzakerelerinde Birleşik Krallık ile AB arasındaki sorunlu alanlara vurgu yapan konuşmacılar, ayrışma noktalarını hukuki çerçevede irdeledi.

Brexit sürecinin ekonomik bağlamdaki olası etkilerinin ele alındığı ikinci oturumun konuşmacıları Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Çınar Özen, Boğaziçi Üniversitesinden Prof. Dr. Refik Erzan, Sussex Üniversitesinden Prof. Jim Rollo ve Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Arzu Akkoyunlu Wigley oldu.. Prof. Dr. Çınar Özen moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda Prof. Dr. Refik Erzan küresel ticaretteki son gelişmeler ve yaşanan dönüşümler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Brexit’in küresel dönüşümlerin bir sonucu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Erzan’ın ardından söz alan Prof. Jim Rollo, Brexit sürecinde ve sonrasında Birleşik Krallık’ın AB ile tercihli ticaret anlaşması olan ülkelerle kuracağı ticari ilişkiler üzerinde durdu. AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği kapsamında Birleşik Krallık’ın Türkiye ile yapabileceği ticari anlaşmaların içeriğine dair olasılıkları aktaran Prof. Rollo sürecin karmaşıklığına dikkat çekti. Devamındaki sunumda Prof. Dr. Arzu Akkoyunlu Wigley Brexit’in Türkiye-AB ticari ilişkilerine olası etkilerini irdelediği imalat sanayine ilişkin analizinin sonuçlarını paylaştı. Bu konudaki ilk çalışma olma özelliği taşıyan analizde, olasılıklar iki senaryo altında incelenerek, olumlu ve olumsuz sonuçların neler olabileceğine dair öngörüler yer alıyor.

Konferansın son oturumuna gelindiğinde Brexit’e kamu perspektifinden bakılarak Türkiye’nin AB katılım sürecine dair yapılan çalışmalar ve son gelişmeler hakkında bilgiler aktarıldı. Prof. Dr. Sanem Baykal moderatörlüğündeki oturuma Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Yaprak Alp, Ekonomi Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nden Elif Gürsoy, AB Bakanlığı Tek Pazar ve Rekabet Başkanı Lale Çelik ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Brexit Koordinatörü ve Ekonomi Müsteşarı Nicholas Cannon katıldı. Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin güncellenmesine dair gelişmelerin Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve AB Bakanlığı çalışmalarına yansımalarını aktaran konuşmacılar, Türkiye’nin tam üyelik yolunda ısrarcı ve kararlı olduğunu vurguladı. Konferansın son konuşmacısı Nicholas Cannon da Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinde ilerleme sağlanması adına tarafların çaba harcaması gerektiğini belirtti. Brexit süreci tamamlanana kadar ekonomik ve hukuki bilinmezlerin devam edeceğini dile getiren Cannon, Bakanlık temsilcileri gibi kendisinin de Türkiye-AB ve Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri hakkında umutlu olduğunu söyledi.

 

 

2018

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT