İKV’NİN BREXİT TEMALI YUVARLAK MASA TOPLANTISI

İKV, ATAUM işbirliğiyle 9 Şubat’ta “Brexit’in AB’nin Dış Ekonomik İlişkilerine Etkisi ve Türkiye-AB Gümrük Birliği Açısından Yansımaları”  isimli yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Toplantıya, Sussex Üniversitesinden Prof. Jim Rollo, Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Arzu Akkoyunlu Wigley, Boğaziçi Üniversitesinden Prof. Dr. Refik Erzan, Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Çınar Özen, Maastricht Üniversitesinden Prof. Andrea Ott, TMC Asser Institute’tan Dr. Narin Tezcan ve Sabancı Üniversitesinden Doç Dr. Senem Aydın Düzgit konuşmacı olarak katıldı.

Ankara Üniversitesi ATAUM Müdürü Prof. Dr. Sanem Baykal ile İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu toplantının açış konuşmalarında Brexit sürecinin AB’nin geleceğinde belirleyici bir role sahip olduğunu vurguladılar. Bunun yanı sıra Türkiye-AB ve Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin nasıl şekilleneceğine dair belirsizlikler söz konusu olsa da sürecin Türkiye-AB Gümrük Birliği’ne olumlu etkileri olması temennileri dile getirildi.

Açış konuşmalarından sonra İKV Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu moderatörlüğünde başlayan yuvarlak masa toplantısında ilk olarak Brexit’in ekonomik çıktıları üzerinde duruldu. Prof. Jim Rollo, Brexit sonrası Birleşik Krallık’ın AB aday ülkesi Türkiye ile nasıl bir ticari anlaşma imzalayabileceğine dair görüşleri aktardı. Devamında sözü alan Prof. Dr. Refik Erzan, Brexit sürecine küresel dinamiklerindeki dönüşüm çerçevesinde inceleyerek Brexit ‘in küresel çıktıları üzerinde durdu. Prof. Dr. Arzu Akkoyunlu Wigley ise Brexit sürecinin Türkiye-AB ticari ilişkilerine olası etkilerini iki senaryo altında incelediği analizini katılımcılarla paylaştı.  

Brexit’in AB ve Türkiye’ye yansımalarını ekonomik perspektiften inceleyen konuşmacılardan sonra moderatör Prof. Dr. Kabaalioğlu sözü Prof. Andrea Ott’a verdi. Prof. Ott Brexit sürecinde ve sonrasında Birleşik Krallık’ın olası ticari ilişkilerinin hukuki çerçevesini aktardı. Aynı şekilde Dr. Narin Tezcan da konuşmasında Brexit’in hukuki etkisi üzerinde yoğunlaşarak kişilerin ve malların serbest dolaşımı konusunda nasıl sorunlar yaşanabileceği üzerine fikirlerini paylaştı. Son olarak söz alan Doç. Dr. Senem Aydın Düzgit, Brexit’in Türkiye üzerindeki olası etkilerine yoğunlaşırken diğer konuşmacılardan farklı olarak etkilerin siyasi yönüne vurgu yaptı.

 

 

2018

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT