İKV GENEL SEKRETERİ, “TÜRKİYE VE TRANSATLANTİK İLİŞKİLER” KONULU SEMPOZYUMDA KONUŞTU

İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, SETA ve Johns Hopkins Üniversitesi Transatlantik İlişkiler Merkezi işbirliğinde yayımlanan “Turkey and Transatlantic Relations” başlıklı kitap çalışmasının tanıtımının yapıldığı sempozyumda, yayında kaleme aldığı bölümün de içeriğini oluşturan Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusunda bir konuşma yaptı.

Konuşmasında, Gümrük Birliği’nin güncellenme sürecinin AB ile ABD arasında Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) müzakerelerinin başlamasıyla aciliyet kazandığına değinen Doç. Dr. Nas, her ne kadar TTIP müzakereleri hâlihazırda derin dondurucuda olsa da Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ihtiyacının sürdüğünü kaydetti. Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisinin son dönemine tekabül eden Gümrük Birliği’nin tamamlanmasının ardından Türkiye’nin kısa bir süre sonra AB üyesi olabileceği beklentisini anımsatan İKV Genel Sekreteri, bu halen gerçekleşmediği için Gümrük Birliği’ne ilişkin Ortaklık Konseyi Kararı’nın bazı hükümlerinin sorun teşkil ettiğini belirtti. Doç. Dr. Nas, bunun yanında küresel ticarette meydana gelen değişimle birlikte Gümrük Birliği’nin kapsamının genişletilmesi ihtiyacına da dikkat çekti.

İKV Genel Sekreteri Nas, gelinen noktada Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin, müzakere sürecindeki tıkanıklık ve bazı AB üye ülkeleri ile ilişkilerde yaşanan sorunlar göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye-AB ilişkilerine dinamizm getirebilecek sayılı alandan biri olduğunun altını çizdi.

Gümrük Birliği’nin güncellenmesi yönünde müzakerelere 2017 yılında başlanması beklentisi bulunduğunu hatırlatan İKV Genel Sekreteri, sürecin; Türkiye’deki referandum süreci, bazı üye ülkelerle yaşanan krizler ve ilişkilerde tam anlamıyla normalleşmenin sağlanmaması nedeniyle tıkandığını belirtti. 2019 yılına kadar Gümrük Birliği’nin güncellenmesi yönünde müzakerelere başlanmasını düşük bir ihtimal olarak değerlendiren Nas, bazı çevrelerce dile getirilen Gümrük Birliği’nin Serbest Ticaret Anlaşması’na çevrilmesi görüşünün Türkiye-AB ilişkilerinin farklı bir çerçeveye taşınması anlamına geleceğini vurguladı. Bununla birlikte İKV Genel Sekreteri, Ankara Anlaşması’nın getirilerinden bir geri gidişin de söz konusu olabileceği uyarısında bulundu.

Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin içeriği hakkında bilgi veren İKV Genel Sekreteri Nas, sürecin Gümrük Birliği’nin işlemeyen yönlerinin ele alınması ve kapsamının tarım, hizmetler ve kamu alımlarına genişletilmesini kapsayacağını söyledi. Güncelleme sürecinin zorlu geçeceğine işaret eden Doç. Dr. Nas, tüm zorluklara rağmen bunun önemli bir fırsat olacağını kaydetti.

2018

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT