İKV ANKARA`DA ULUSLARARASI BİR KONFERANS DÜZENLİYOR

BREXIT’İN AB’NİN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLERİNE ETKİSİ
VE
TÜRKİYE – AB GÜMRÜK BİRLİĞİ AÇISINDAN YANSIMALARI

ULUSLARARASI KONFERANS

8 ŞUBAT 2018

ATAUM Konferans Salonu

Ankara Üniversitesi

 

09.30-10.00: Kayıt

10.00-10.30: Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Sanem BAYKAL – Ankara Üniversitesi ATAUM Müdürü

Ayhan ZEYTİNOĞLU – İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı
 

10.30-12.00: Brexit’in AB, Birleşik Krallık ve AB’nin Dış Ekonomik İlişkileri Açısından Hukuki Sonuçları

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu (İKV Başkan Yardımcısı-AB Hukuku Jean Monnet Kürsüsü Başkanı)

Brexit Sonrası AB-Birleşik Krallık Ticari İlişkilerine Yönelik Alternatifler – Prof. Andrea Ott (Maastricht Üniversitesi)

Brexit’in Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) Açısından Sonuçları – Prof. Christophe Hillion (Leiden Üniversitesi)

Brexit’in AB ve Birleşik Krallık Arasında Malların ve Kişilerin Serbest Dolaşımı Açısından Olası Sonuçları –  Dr. Narin Tezcan (TMC Asser Enstitüsü)
 

12.00-13.30: Öğle Yemeği

 

13.30-15.30: Brexit’in AB, Birleşik Krallık ve Türkiye Bakımından Ekonomik ve Siyasi Etkileri 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Çınar Özen (Ankara Üniversitesi)

Brexit’in Küresel Ticaret Üzerindeki Etkisi: Ekonomik Perspektiften Olası Sonuçlar – Prof. Dr. Refik Erzan (Boğaziçi Üniversitesi)

AB’nin Tercihli Ticaret Düzenlemesi Olan Ülkelerle Birleşik Krallığın İlişkileri-Türkiye Örneği-Prof. Jim Rollo (Sussex Üniversitesi)

Brexit’in Türkiye–AB Ticaret İlişkileri Açısından Olası Sonuçları – Prof. Dr. Arzu Akkoyunlu Wigley (Hacettepe Üniversitesi)

Brexit’in AB ve Türkiye–AB İlişkileri Açısından Siyasi Sonuçları – Doç. Dr. Senem Aydın Düzgit (Sabancı Üniversitesi)

 

15.30-15.45: Kahve Arası

 

15.45-17.30: Üçüncü Oturum: AB, Birleşik Krallık ve Türkiye Perspektifinden Brexit

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sanem Baykal (Ankara Üniversitesi)

Yaprak Alp, TC Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Genel Müdür Yardımcısı

Murat Yapıcı, TC Ekonomi Bakanlığı, Avrupa Birliği Genel Müdürü

Lale Çelik, TC AB Bakanlığı, Tek Pazar ve Rekabet Başkanı

Nicholas Cannon, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği, Brexit Koordinatörü ve Ekonomi Müsteşarı,

Balazs Gargya, AB Türkiye Delegasyonu, Ticaret Politikası Bölüm Başkanı, Müsteşar

2018

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT