İKV VE İVM’DEN ORTAK PANEL

1 Şubat 2018 tarihinde “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bağlantılı Problemler ve Çözüm Yolları” başlıklı panel İKV ve İstanbul Vergi Merkezi (İVM) ortaklığında TOBB Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Panelde İVM adına konuşma yapan başkan Prof. Dr. Hakan Üzeltürk merkezin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Panel konusunun önemine dikkat çeken Üzeltürk’ü takiben İKV adına İKV Hukuk Müşaviri Abdulkadir Güzeloğlu bir konuşma yaptı. İKV hakkında bilgi veren Güzeloğlu kanunun yarattığı problemlerin çözüme kavuşturulmasının önemli olduğuna dikkat çekti.

İki oturum halinde gerçekleşen panelin ilk oturumu İVM İcra Kurulu Üyesi Mustafa Koç başkanlığında Prof. Dr. Binnur Çelik, Doç. Dr. İrfan Barlas ve Doç. Dr. Barış Bahçeci’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Oturum başkanı Koç, çeşitli kanunlar konusunda yeterli çalışma yapılırken bu kanun üzerinde çalışılmadığına dikkat çekti. Daha sonra konuşan Prof. Dr. Binnur Çelik bu kanun ve çeşitli vergi kanunları çerçevesinde teminat, ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk konularına ve bu konuda Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’dan doğan hukuki problemlere değindi. Kanunun bazı maddelerindeki zayıflığın kanunu da zayıflattığını söyleyen Doç. Dr. İrfan Barlas kanunda hukuki problemlere yol açan aciz halinden bahsetti. Son olarak “İHAM İçtihatları Çerçevesinde Haciz Yetkisinin Kullanımı” konulu bir sunum gerçekleştiren Doç. Dr. Barış Bahçeci Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin denetim aşamaları ve örnek davalardan bahsetti. Soru-cevap işlemini takiben ilk oturum tamamlandı.

İkinci oturum Dr. Veysi Seviğ’in başkanlığında Rıza Bilgiç, Dr. Bumin Doğrusöz ve Mustafa Tan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Oturum başkanı Seviğ vergilendirmedeki haksızlığın çözümü için bazı değişikliklerin yapılması gerektiğinden bahsetti. Daha sonra “6183 Sayılı Kanunda Özellikli Konular” başlıklı bir sunum yapan Rıza Bilgiç elektronik haciz uygulaması ve tasarrufun iptali davaları hakkında bilgi verdi. Oturum Dr. Bumin Doğrusöz’ün ödeme emri, haksız çıkma zammı ve mal bildirimi hakkında kanunda yer alan bazı maddelerin yarattığı sıkıntılar hakkında bilgi vermesiyle devam etti. Son olarak “Şirket Ortakları ve Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu” başlıklı bir sunum gerçekleştiren Mustafa Tan sermayesi paylara bölünmüş ve bölünmemiş şirketlerde ortakların ve kanuni temsilcilerin hukuki ve cezai sorumluluklarından bahsetti. Soru-cevap bölümünün ardından etkinlik konuşmacılara plaket verilmesini takiben son buldu.

2018

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT