İKV BAŞKANI ZEYTİNOĞLU: “AB PAZARININ ANAHTARI VERİ GÜVENLİĞİNDE GEÇ KALMAYALIM”

AB’ye yıllık 416 milyar avro katma değer sağlaması öngörülen dijital dönüşümün odağındaki veri güvenliği reformu, 2018 yılında hem AB’de hem de Türkiye’de her zamankinden daha yoğun şekilde gündemde olacak.

AB ile veri paylaşımı gerçekleştiren tüm Türk kuruluşları doğrudan etkileyecek AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) 25 Mayıs tarihinde yürürlüğe girmeden önce; dün kutlanan Avrupa Veri Güvenliği Günü vesilesiyle İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu konuya ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, popülizm kıskacında ve kurumsal geleceğine ilişkin buhranlı tartışmaların odağındaki AB’nin her şeye rağmen, dijital dönüşüm alanında dünyadaki kural koyucu ve yönlendirici rolünü sürdürdüğünü ifade etti. İKV Başkanı Zeytinoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“GDPR’ın 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girmesiyle, tüm AB üyesi ülkelerde aynı veri güvenliği standartlarının geçerli olması öngörülüyor. Üçüncü ülkelerin AB ile karşılıklı veri paylaşımını sürdürebilmesi ise ancak AB standartlarında veri güvenliği düzenlemelerine sahip olmalarıyla mümkün hale gelecek. Dolayısıyla Türkiye’de de konunun, pek çok açıdan daha yüksek sesle ve sık şekilde gündeme taşınması şart. AB veri güvenliği ekosisteminin güncel yapısı, Türkiye’deki kamu, iş dünyası, akademi ve sivil toplum merkezli paydaşlar tarafından daha net anlaşılmalı.”

İKV Başkanı Zeytinoğlu konunun Türk iş dünyasına etkilerine ilişkin de yorumlarda bulundu: “Türkiye’nin özellikle sanayide rekabet edebilir konumunu güçlendirmesi, Sanayi 4.0 fenomeninin hızla tüm önkabulleri yıktığı bir dönemde, dijitalleşme rüzgarını yakalamasını gerekli kılıyor. AB iş dünyasına ilişkin anket çalışmaları, AB ülkelerindeki her 4 işletmeden 1’inin GDPR’a hazır olmadığını öne sürüyor. AB ülkelerinde durum pek iç açıcı sayılmazken, Türk şirketlerinin de ileri seviye veri güvenliği standartlarının sağlanması noktasında alması gereken daha çok yol olduğu ortada.” Öte yandan İKV Başkanı Zeytinoğlu, GDPR’ın daha küçük ölçekli işletmelere sağlayacağı kolaylaştırmalar sebebiyle, Türk KOBİ’lere de bir fırsat penceresi yaratabileceğini öne sürdü.

“Veri güvenliği reformu, vize serbestliğinin kilidi olmaya devam ediyor”

İKV Başkanı Zeytinoğlu, veri güvenliği reformunun Türkiye-AB Vize Serbestliği Diyaloğunun geleceği açısından kritik önemine de değindi:

“Güncel durumda, Türk vatandaşlarına vizesiz Avrupa kapılarının açılabilmesi için Türkiye’nin karşılamakla yükümlü olduğu son 8 kriterden 2’si doğrudan veri güvenliği ile ilgili. AB, günümüzde ekonomik süreçlerin merkezinde yer alan ve “yeni petrol” hatta yeni para birimi kabul edilen kişisel verilere ilişkin hak temelli bir yaklaşım sergiliyor.

Dolayısıyla ilgili vize serbestliği kriterlerinin karşılanabilmesi için Türk mevzuatında da temel hakları daha ileri seviyede garanti altına alan iyileştirmeler yapılması bekleniyor. Başka bir ifadeyle 2015 yılından bu yana Türk yetkili makamlar tarafından atılan önemli adımlara rağmen, veri güvenliği reformu, vize serbestliğinin kilidi olmaya devam ediyor.
İKV olarak, veri güvenliği reformuna ilişkin etkin adımların, Türk makamlarının vize sürecini hızlandırmak amacıyla Brüksel’e sunmaya hazırlandığı pozisyon belgesinde de yer alacağını umuyoruz. Bu vesileyle, kişisel verilerin korunmasının temel bir insan hakkı olduğunu hatırlatıyor, Avrupa Veri Güvenliği Günü’nü kutluyoruz.”

AB’de ve Türkiye’deki güncel veri güvenliği tartışmalarına ilişkin İKV Uzmanı Ahmet Ceran ve İKV Uzman Yardımcısı Melis Bostanoğlu tarafından hazırlanan "AB Veri Güvenliği Ekosisteminin Yörüngesindeki Türkiye’den Notlar" başlıklı İKV Değerlendirme Notuna buradan ulaşılabilir.

2018

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT