İKV’DEN İNGİLİZCE DEĞERLENDİRME NOTU: THE G20 AND AN ASSESSMENT OF THE GERMAN PRESIDENCY

G20, 19 ülke ve AB olmak üzere dünyanın en büyük 20 ekonomisinden oluşuyor. G20 üyeleri, küresel ticaretin yüzde 80’ini gerçekleştiriyor ve aynı oranda küresel hasıla üretiyor. Bu ülkeler aynı zamanda dünya nüfusunun yüzde 66’sına ev sahipliği yapıyor.

G20 kararları her ne kadar bağlayıcı olmasa da ilk G20 zirvesinin yapıldığı yıl olan 2008’den 2014’e kadar alınan kararların yüzde 71’inin hayata geçirildiği biliniyor. Bu da demek oluyor ki; G20 ülkelerinin liderleri ulusal politikalarını üretirken G20’nin çıktılarını dikkate alıyor.

Daimi bir sekreteryası olmayan G20, her yıl farklı bir ülkenin dönem başkanlığı altında yürütülüyor. Bu kapsamda 2017 yılında dönem başkanı Almanya’ydı ve üç tane öncelik alanı belirledi: istikrarın korunması, sürdürülebilirliğin geliştirilmesi ve sorumluluk almak. 1 Aralık 2016’dan 1 Aralık 2017’ye kadar süren dönem başkanlığı süresince Almanya, bu alanlarda ilerleme kaydedilmesi için çalıştı.

İKV Uzman Yardımcısı Merve Özcan tarafından hazırlanan “The G20 and an Assessment of the German Presidency” başlıklı değerlendirme, G20’nin tarihine, üyelerine, çalışma şekline ve yapısına ilişkin bilgiler vermeyi amaçlamaktadır. Ayrıca Hamburg’da düzenlenen 12’nci G20 Zirvesi öncesinde uluslararası siyasi arenanın nabzını tutmayı ve zirvenin öne çıkan konularını değerlendirmeyi hedeflemektedir. Son olarak zirvenin en önemli çıktısı olan Liderler Bildirgesi, G20 Almanya Dönem Başkanlığı ile ilgili daha detaylı bilgiyi okuyuculara sunmak amacıyla incelenmektedir.

İlgili değerlendirmeye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Yazar: Merve Özcan
Yayım Tarihi: Ocak 2018
Sayfa Sayısı: 40

2018

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT