MACRON’UN YENİ AVRUPA HAYALİ

25’inci Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris’teki Sorbonne Üniversitesi’nin amfi tiyatrosunda AB’nin sorunları ve geleceği hakkında konuşma yaptı. Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını AB yanlısı politikalar üzerine kuran liberal Macron yaklaşık 2 saat süren konuşmasında politik, ekonomik ve sosyal birçok soruna değindi. Şu anda Birliğin zayıf, yavaş ve etkisiz olduğu eleştirisinde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı, Birliği yeniden güçlendirmenin Avrupalıların elinde olduğu vurgusunda bulundu. Macron, “daha güçlü,  bütünleşmiş ve demokratik bir Avrupa” oluşturmak için gereken dönüşümleri beş ana konu ekseninde aktardı. Mevcut küreselleşme sürecinin yarattığı sorunlara uyum sağlayarak somut çözümler bulunması gerektiğini söyleyen Macron, bu anlamdaki en temel konunun güvenlik olduğunu belirtti. Siber güvenlik önlemlerinin alınması ve bağımsız savunma mekanizması oluşturulmasının kritik öneme sahip olduğunu belirten Fransa Cumhurbaşkanı Avrupa’da “ortak strateji kültürü” nün olmadığını söyledi. Ek olarak etkili bir şekilde ortak hareket etme kapasitesinin eksikliği ve Üye Devletlerin farklı siyasi ve ekonomik dinamiklere sahip olması gibi etkenlerin Birliğin güvenilirliğini zedelediğini de sözlerine ekledi.

Birliği güçlendirme adına kilit noktanın “egemenliği sağlamak” olduğunu söyleyerek konuşmasına devam eden Macron, sınırlarını ve değerlerini koruyan bir Avrupa yaratılması gerektiğini söyledi. “Göç krizi bir kriz değil, küreselleşmenin yarattığı eşitsizliklerin neden olduğu ve uzun süre devam edecek bir sorun.” şeklinde konuşan Fransa Cumhurbaşkanı bu soruna karşı “Avrupa” olarak hareket edilmesinin en etkili çözüm olacağına inandığını belirtti. Bu anlamda 2018 yılında ortak sığınma sisteminin güçlendirilmesi ve göç politikalarının yeniden gözden geçirilip yeni düzenlemelerin kabul edilmesini önerdi. Bununla birlikte Macron, ölümle burun buruna gelerek Avrupa’ya sığınan mültecileri kabul etmenin Avrupalıların ortak sorumluluğu olduğunun da altını çizdi.

Afrika’yla işbirliği politikalarının daha güçlü ve etkili bir AB oluşturma hedefinde üçüncü önemli konu olduğunu belirten Fransa Cumhurbaşkanı, sağlık, eğitim ve enerji yatırımlarının artırılması gerektiğini söyledi. Devamında Macron iklim değişikliği konusuna dikkat çekerek küresel ısınmaya karşı adımlar atmanın AB için bir sonraki önemli konu olduğunu vurguladı. Bu hedefe ulaşmak için de ulaşım, yaşam alanları ve sanayide dönüşümler yaşanması gerektiğini dile getirdi. Bu dönüşümlerin gerçekleşmesi için de karbon salınımını kontrol etmek adına çevre dostu politikaları teşvik eden yasaların ve tüm Üye Devletleri kapsayan bir vergilendirme sisteminin olması gerektiğini belirtti. Buna ek olarak tarım ve gıda güvenliği konusuna da değinen Macron geçtiğimiz temmuz ayında patlayan yumurta krizini hatırlattı. Yaşanan sorunların tekrar etmemesi adına Birliğin Ortak Tarım Politikası’nın krizlere karşı üretici ve tüketiciyi koruyacak şekilde yenilenmesini önerdi.

Son olarak, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dijital dönüşüm konusunun önemine vurgu yaptı. Ek olarak, daha güçlü bir Avrupa hedefinde beşinci kilit nokta olarak belirttiği dijital tek pazardaki eşitsizliklerin ve vergilendirme sorunlarının en kısa zamanda giderilmesi gerektiğini belirtti. “Ortak Dijital İnovasyon Ajansı” kurmayı öneren Macron ortak para biriminin dijital tek pazardaki sorunları engelleme adına önemli olduğunu belirtti. Bu bağlamda büyük bir Avro Alanı taraftarı olduğunu hatırlatarak Avro Alanı’nda ortak Maliye Bakanlığı kurulması önerisinde bulundu.

Beş temel konu ekseninde oluşturduğu konuşmasında detaylı politik ve ekonomik çözüm önerileri sunan Fransa Cumhurbaşkanı yetmiş yıllık AB tarihinin bir tesadüf değil bilinçli bir tercih olduğunu hatırlattı. Aynı şekilde bugün de Birliği korumak ve gelecek nesillere güçlü ve etkili bir AB bırakmak adına Avrupalıların “ortak” hareket etmesi gerektiğini söyleyerek sözlerini noktaladı.

2017

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT