KÜRESELLEŞME TARTIŞMALARI EKSENİNDE AB ŞÜPHECİLİĞİ VE POPÜLİZMİN AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİNE ETKİLERİ

 

İKV Uzman Yardımcısı Selvi Eren tarafından kaleme alınan ve İKV Değerlendirme Notları serisinden yayımlanan “Küreselleşme Tartışmaları Ekseninde AB Şüpheciliği ve Popülizmin Avrupa Bütünleşmesine Etkileri” isimli çalışmada, küreselleşme sürecinin kazanan ve kaybeden tarafları irdelenerek bu durumun politik sonuçları üzerine teoriler ve analizler ele alınıyor. Popülist ve AB şüpheci görüşlerin Avrupa kıtasında seçim atmosferini yönlendirecek ölçüde güç kazanmasının sebepleri hem küresel hem de bireysel bağlamda incelenirken küreselleşmeyle birlikte artan sosyo-ekonomik eşitsizliklerle ilgili çarpıcı rakamlara da yer veriliyor.

İlgili değerlendirme notuna buradan ulaşılabilir.  

2017

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT