İKV`DEN MÜLTECİ SORUNUNA İLİŞKİN DERLEME KİTAP ÇALIŞMASI

Türkiye ile AB arasında mülteci alanında devam eden işbirliği, son dönemde ilişkilerin hem yumuşadığı hem de sertleştiği dönemlerde tartışmaların ana gündem maddelerinden biri oluyor. Suriye krizinin yükselişe geçmesiyle, beklenmedik bir şekilde ve artarak devam eden bu kitlesel göç akınlarının yönetiminde hem Türkiye’den hem de AB’den insani yardım, acil destek, koruma ve yerleştirme odaklı müdahale çabaları sürerken konuya ilişkin gelişmeler hem ulusal kamuoylarının hem de karar vericilerin sıkça karşısına çıkıyor. Mülteci meselesinin çok yönlü ve insanlığa dokunan yapısı, konunun büyük bir hassasiyetle ve farklı alanlarda derinlemesine yaklaşımlarla, dezenformasyondan kaçınarak ele alınması gerekliliğini doğuruyor.

Prof. Dr. Yaprak Gülcan, Prof. Dr. Sedef Akgüner ve Prof. Dr. Yeşim Kuştepeli editörlüğünde İKV tarafından yayına hazırlanan “Türkiye-AB İlişkilerinde Yeni Bir Konu: Mülteci Sorunu ve Türkiye-AB İşbirliği (Yayın No:293)” başlıklı derleme kitap çalışması, Türkiye’de bu alandaki ihtiyacı karşılamak amacıyla uzman isimleri bir araya getirerek, mülteci sorununu geniş bir perspektifle farklı boyutlarıyla ele alıyor.  Çalışma, mülteci meselesine ilişkin derin ve zengin bir külliyat sunmanın yanı sıra, bağlantılı olarak Türkiye-AB ilişkilerinde ve küresel sistemdeki kritik meselelere ilişkin güncel durumu ortaya koyan bir referans eser olma niteliği taşıyor.

Üç bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde, Türkiye-AB ilişkilerindeki güncel konulardan, mülteci meselesinin hukuki ve insan haklarıyla bağlantılı boyutuna, AB’nin meseleye ilişkin güncel müktesebatından, Suriye iç savaşının yansımalarına, aşırı sağın yükselişine ve AB’nin normatif gücüne varan çok boyutlu bir çerçevede Türkiye-AB ilişkilerinin kurumsal, siyasi boyutu ve mülteci meselesi ele alınıyor. İkinci bölümde ise özgün ve güçlü akademik arka plana dayalı çalışmalarla mülteci meselesinin ekonomik ve toplumsal boyutu masaya yatırılıyor. Son bölümde ise fotoğraf sanatçısı Sinan Kılıç, Türkiye’deki Suriyelileri kadrajına aldığı Fotoğraflarla Yolda adlı çalışmasıyla çarpıcı bir görsel hafıza sunuyor.

Yayının pdf versiyonuna buradan ulaşılabilir.

Türkiye-AB İlişkilerinde Yeni Bir Konu: Mülteci Sorunu ve Türkiye-AB İşbirliği
Editörler: Prof. Dr. Yaprak Gülcan, Prof. Dr. Sedef Akgüner, Prof. Dr. Yeşim Kuştepeli
Yazarlar: Prof. Dr. Yonca Özer, Doç. Dr. Selcen Öner, Doç. Dr. Beken Saatçioğlu, Doç. Dr. Burçak Müge Vural, Yrd. Doç. Dr. Gözde Kaya, Yrd. Doç. Dr. İrem Aşkar-Karakır, Dr. Zühal Ünalp-Çeper, Ahmet Ceran, Sinan Kılıç
İKV Yayın No: 293
Yayın Tarihi: Temmuz 2017
ISBN: 978-605-5984-87-8

 

2017

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT