ESTONYA, AB KONSEYİ DÖNEM BAŞKANLIĞI`NI DEVRALDI

                                                         

1 Temmuz 2017 tarihinde AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı Malta’dan devralan Estonya, bu görevini ilk kez üstleniyor. Estonya’nın bu görevi üstlenmesiyle beraber yeni bir üçlü Başkanlık dönemine de geçilmiş oldu. Brexit ile beraber Birleşik Krallık’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı iptal edilerek, sıradaki üye ülke olan Estonya, görev sürecini 31 Aralık 2017 tarihinde tamamlayacaktır.

ÖNÜMÜZDEKİ ÜÇ BAŞKANLIK: ESTONYA, BULGARİSTAN VE AVUSTURYA

1,3 milyon nüfusu ile AB’nin nüfus bakımından en küçük ülkelerinden biri olan Estonya, 1 Temmuz 2017 tarihinde AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı Malta’dan devraldı. Brexit ile beraber Birleşik Krallık’ın 1 Temmuz-31 Aralık 2017 tarihleri arasında yürüteceği dönem başkanlığı listeden çıkarılmış, söz konusu tarihlerde dönem başkanlığının Estonya’ya geçmesi karara bağlanmıştı.

2004 yılında AB üyesi, 1 Ocak 2011 tarihinde Avro Alanı’nın 17’nci ülkesi olan ve Schengen Alanı içinde yer alan Estonya, dönem başkanlığını ilk kez üstleniyor. Özellikle 19 Haziran’da başlayan Brexit müzakereleri, AB’de aşırı sağın yükselişi, bazı üye ülkelerdeki kritik seçimler sonrası ve küresel sorunların devam ettiği dönemde, altı aylık görev sürecinde Estonya’nın gündemi yoğun. Almanya seçimleri ve Birliğin ekonomik, sosyal ve siyasi açıdan dönüşüme giren yapısı nedeniyle de Estonya’dan beklentiler yüksek.

Estonya’nın bu görevi üstlenmesiyle beraber yeni bir üçlü başkanlık dönemine (Trio) de geçildi. Estonya’nın altı aylık dönem başkanlığı ile başlayan yeni Trio dönemi sırasıyla Bulgaristan ve Avusturya ile devam edecek. 

ESTONYA’NIN AB KONSEYİ DÖNEM BAŞKANLIĞI ÖNCELİKLERİ

Estonya’nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı sürecinde benimsenen önceliklerinin; ülkenin “AB politikası” olarak açıklanan ve 2015-2019 dönemini kapsayan çalışma programı çerçevesinde hazırlandığı belirtiliyor. Buna göre Estonya’nın öncelikleri;

- Açık ve yenilikçi bir Avrupa ekonomisi,

- Güvenli ve emniyetli bir Avrupa,

- Dijital bir Avrupa ve verilerin serbest dolaşımı,

- Kapsayıcı ve sürdürülebilir bir Avrupa olarak belirlenmiş bulunuyor.

Dönem başkanlığının sloganı ise “Denge Yoluyla Birlik” (Unity hrough Balance). Bu hususta, günümüzün küresel sorunların çözümünde Birlik içinde var olan ortak değerler etrafında bir araya gelmenin ve bu değerleri korumanın altı çiziliyor. Bu ortak değerlerin korunması adına diğer ülke ekonomileriyle mal-hizmet ticareti, sermaye ve emek hareketlerinin serbest olduğu açık bir ekonomi ve toplum yapısının temin edilmesinin yanı sıra güvenli ve istikrarlı bir Birlik’in sürdürülebilir kılınmasına katkı sağlamak amaçlanıyor. Güvenlik ve savunma politikalarında daha fazla işbirliği, Dijital Tek Pazar, Enerji Birliği, Döngüsel Ekonomi Paketi gibi özel sektörün ve tüketicilerin tercihleri ile İç Pazar’ın işleyişini köklü değiştiren strateji planlara yönelik çalışmalar öncelikler arasında gösteriliyor.

Açık ve Yenilikçi Bir Avrupa Ekonomisi

Estonya’nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nın önceliklerinin başında bilgiye dayalı büyümeyi ve rekabeti destekleyen yeni iş imkanlarının yaratılması yer alıyor. Bu noktada Birliğin temel işleyişini sağlayan dört özgürlüğün korunmasına önem verilecek. Ayrıca ticaret konularındaki müzakerelerin ilerletilmesi, AB genelinde iş yapma potansiyelinin artırılması, hizmet sunumunun sağlanması, bankacılık sektöründe istikrarın sağlanması, Enerji Birliği kapsamında tüm tüketicilerin güçlendirilmesi, elektrik iç pazarının oluşturulması ve vergi kaçırmanın önlenmesi ile daha adil ve rekabetçi bir pazar yapısının sağlanması hedefleniyor.

Güvenli ve Emniyetli bir Avrupa

Güvenli ve emniyetli bir Avrupa için; 500 milyon vatandaşın her türlü güvenliğinin sağlanması ile Birlik içinde refah, barış ve istikrarın temin edilmesine yönelik çalışmaların yapılması planlanıyor. Bu hususta; organize suçlar ve terörizmle mücadele konularında işbirliğinin artırılması, ileri düzeydeki bilgi sistemlerinin kullanılmasıyla iç güvenliğin güçlendirilmesi ve AB’nin dış sınırlarının daha etkin korunması hedefleniyor. Mülteci krizinin çözümüne yönelik çalışmaların devamını sağlamak, Ortak Avrupa İltica Sistemi’nin (Common European Asylum System) reformunu tamamlamak, Doğu Ortaklığı ilişkilerini güçlendirmek, savunma harcamalarını artırmak ve bu noktada AB-NATO ortaklığını güçlendirmek en temel hedefler arasında gösteriliyor.

Dijital bir Avrupa ve Verilerin Serbest Dolaşımı

Dönem Başkanlığının diğer öncelikleri arasında; tüketiciye, özel sektöre ve hükümetlere teknoloji alanındaki ilerlemelerden faydalanmaları için yapılacak çalışmalar geliyor. Tüm tüketicilerin, üreticilerin ve iş dünyasının yararlanacağı sınır-ötesi e-ticaret ve e-hizmetlerin geliştirilmesi, modern ve güvenli elektronik iletişim araçlarına erişimin sağlanması, yenilikçi hizmetlerin yaratılması ve kamu alanında sınır-ötesi dijital hizmetlerin günlük hayatta daha kolay kullanılabilir hale getirilmesi belirlenen hedefler arasında sunuluyor.  

Kapsayıcı ve Sürdürülebilir bir Avrupa

Son olarak yüksek kalitede eğitimin ve iş imkanlarının sağlanmasının yanı sıra kalkınma politikası konusunda ülke becerilerinin artırılması için eşit koşulların ve fırsatların yaratılmasına ağırlık verilmesi bekleniyor. Sürdürülebilir bir Avrupa’nın teminatı için çevrenin korunması en temel konular arasında yer alıyor. AB genelinde işgücü hareketliliğinde ve kişilerin serbest dolaşımı alanında mevcut kuralların iyileştirilmesi amaçlanıyor. Bu noktada, sosyal içerme ve işgücü piyasasında eşit şartların sağlanması öncelikli çalışma alanlarını oluşturuyor.

TÜRKİYE’NİN MÜZAKERE SÜRECİNE ETKİSİ

Estonya, Türkiye’nin AB üyeliğini destekleyen ülkelerden biridir. Türkiye ve Estonya arasında gerçekleştirilen resmi ziyaretlerde her iki taraf, ekonomik ve siyasi ilişkilerin artırılması gerektiğini açıklıyor. Estonya, her fırsatta özellikle Doğu Ortaklığı ve Birliğin geniş politikasında daha fazla işbirliğinden yana tavır sergiliyor. Dolayısıyla altı aylık başkanlık döneminde, AB’nin Türkiye ile olan müzakere sürecinin canlandırılması beklentisi önem taşıyor.

Genel özette, Türkiye-AB ilişkilerinde yeni fasılların müzakerelere açılması, vize serbestisi, mülteci anlaşması, Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, Kıbrıs müzakereleri ve diğer alanlarda daha fazla işbirliği içinde olunması ihtiyacı güncelliğini koruyor. Avrupa Komisyonunun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn 28 Haziran 2017 tarihinde açıklamasında, mülteci krizinin çözümünde Türkiye’ye aktarılan yardımların devam edeceğini açıkladı. Bu yıl nisan ayında Malta’da gerçekleştirilen Gymnich toplantısına, AB ile yürütülen katılım müzakerelerinde Türkiye ile yola devam edileceğinin açıklanması ilişkilerin gidişatı açısından son derece önemliydi. Ayrıca sonuncusu 13 Haziran 2017 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilen ve ilişkilere ayrı bir anlam katan siyasi diyalog toplantılarının devam ettirilmesi de ilişkilerde güven tazelemek adına önemli diyaloglardan biri. İlişkilerdeki umut verici gelişmelere gölge düşürülmemesi adına her iki tarafa da büyük görev düşüyor.

Estonya AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nın tüm etkinliklerine ve program detaylarına www.eu2017.ee resmi internet adresinden ulaşılabilir.

2017

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT