LONDRA’DA GERÇEKLEŞEN TERÖR SALDIRISINI KINIYORUZ

Londra’da iki farklı noktada gerçekleştirilen terör saldırıları Birleşik Krallık’taki 8 Haziran seçimleri öncesinde vuku bulan ikinci terör olayı olmuştur. Son zamanlarda minibüs veya kamyonu yayaların üzerine sürmek veya eğlence mekânlarında kişileri tarayarak veya son olayda olduğu gibi bıçakla saldırarak gerçekleştirilen terör olaylarının sayısında artış yaşanmaktadır. Bu tür saldırıları önceden haber alabilmek herhangi bir ön hazırlık gerektirmediği için daha zordur. Önlemenin tek yolu terör açısından potansiyel risk oluşturan kişilerin tespit edilmesi ve bu kişilerin uluslararası dolaşımları dahil olmak üzere hareketleri ve örgüt bağlantılarının yakından izlenmesidir. Bu da terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.

Özellikle Batı Avrupa’da gerçekleştirilen terör saldırılarında dikkat çeken bir önemli husus da teröristlerin Avrupa ülkelerinde yetişen ve bu ülkelerin dil ve kültürüne yabancı olmayan kişiler olmasıdır. Yaptıkları saldırıların temel amaçlarından birini, içinde yetiştikleri toplumları, hayat tarzını ve kültürel birikimlerini yok etme ve zarar verme, bunu yaparken kendilerini de yok etme şeklinde nihilist dürtüler oluşturmaktadır. Bu durum terörle mücadele konusunun yalnız güvenlik açısından değil, psikososyolojik olarak da incelenmesi gerektiğini ve eğitim sistemleri, sosyal ve göçmen politikaları da dahil olmak üzere kapsamlı bir stratejinin geliştirilmesi ihtiyacını ortaya koymaktadır.

Her türlü terör eylemini olduğu gibi bu terör saldırısını da şiddetle kınar, kurbanlar, yakınları ve terörden muzdarip tüm ülke ve halklarla dayanışma içinde olduğumuzu bildiririz.

 

Ayhan Zeytinoğlu

İKV Başkanı

2017

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT