İKV TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ EKSENİNDE GÜMRÜK BİRLİĞİ’Nİ ANKARA’DA ELE ALDI

İKV tarafından 24 Nisan 2017 tarihinde Ankara Sanayi Odası ev sahipliğinde “Türkiye’nin AB Gündemi: Güncellenen Gümrük Birliğinin İş Dünyasına Etkileri” isimli bir toplantı düzenlendi.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, seminerde yaptığı konuşmada, Gümrük Birliği Anlaşması’nın başlangıçta oluşan kaygılara karşın uzun vadede Türk sanayisinin daha rekabetçi bir yapıya kavuşmasına imkân sağladığını söyledi.

AB pazarına ihracatın Türkiye’de şirket üretkenliğini artırarak, uzun dönemde ekonomiye üretkenlik ve verimlilik sağladığını belirten Özdebir, “AB ile yapılan ticaret firmalarımıza yalnızca para kazandırmakla kalmamakta aynı zamanda rekabetçi kazanımlar da sağlamaktadır. Bu alanda yapılan çalışmalar şunu göstermektedir, AB pazarına ihracat yapmaya başladıktan sonraki birinci, ikinci ve üçüncü yıllarda Türk firmalarının toplam faktör verimliliği sırasıyla yüzde 7,4, yüzde 8,1 ve yüzde 9,7 artmıştır. Ortalama ücretler bakımından, AB’ye ihracat yapmaya başlamanın ilk üç yıl içerisindeki etkisinin sırasıyla yüzde 1,3, yüzde 3,5 ve yüzde 3,8 arttığı tahmin ediliyor. AB pazarına ihracat yapmaya başlamak Türkiye’de şirket üretkenliğini artırmaktadır, uzun dönemde bir bütün olarak Türkiye ekonomisinin de üretkenliği, verimliliği bu sayede artmıştır.” dedi.

İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas’ın moderatörlüğünü yaptığı panelde, Avrupa Toplulukları Araştırma Ve Uygulama Merkezi (ATAUM) Müdürü Sanem Baykal “Gümrük Birliğinin Güncellenmesi ve Türkiye-AB İlişkilerine Etkileri”; Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) G-20 Çalışmaları Merkezi Direktörü Sait Akman “Gümrük Birliğinin Güncellenmesi Sürecinde Mevcut Durum ve Beklentileri”; İKV Strateji ve İş Geliştirme Müdürü Gökhan Kilit “Gümrük Birliğinin Güncellenmesi ve Tarım Sektörüne Etkileri”, İKV Araştırma Müdürü Çisel İleri “AB Fon ve Programlarından İş Dünyası Nasıl Faydalanabilir?” başlık konularda katılımcılara birer sunum yaptı. Etkinlik sonrası katılımcılara İktisadi Kalkınma Vakfı yayınları dağıtıldı.

 

2017

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT