İKV BRÜKSEL’DE GÜMRÜK BİRLİĞİNİ ELE ALDI

İKV BRÜKSEL’DE GÜMRÜK BİRLİĞİNİ ELE ALDI

İKV tarafından Friedrich Naumann Vakfı işbirliği ile 7 Mart 2017 tarihinde Brüksel’de “Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin Geleceği” isimli bir toplantı düzenlendi. Gümrük Birliği’nin modernizasyonuna ihtiyaç duyma sebeplerinin yanında mevcut durumun değerlendirildiği ve önümüzdeki dönemde başlayacak müzakerelerde karşılaşılabilecek zorluk ve fırsatların ele alındığı toplantının açış konuşmaları Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakçı ve İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu tarafından gerçekleştirildi. Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakçı, Gümrük Birliği’nden kaynaklanan asimetrik duruma dikkat çekerken müzakerelerin siyasallaştırılmamasının önemini vurguladı. Kaymakçı, Gümrük Birliği kapsamında iki taraf arasındaki ticaret çerçevesinin yeni alanlara doğru açılımının ve Türkiye’yi yakından ilgilendiren ulaştırma alanındaki kotaların kaldırılmasının gereği üzerinde durdu. İKV Başkanı Zeytinoğlu ise iş dünyasının Gümrük Birliği’nin modernizasyonunu desteklediğini ancak bunun AB üyelik hedefimizin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti. Zeytinoğlu ekonomik büyüme ve yatırımlarla ilgili göstergelere bakıldığında bunlarda kayda değer artışın katılım müzakerelerine başlama kararının alınmasından sonra gerçekleştiğinin altını çizdi.

Toplantının İKV Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu başkanlığında gerçekleştirilen panel bölümünde Ekonomi Bakanlığı AB Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tan Türkiye’nin Gümrük Birliği’nin modernizasyonu müzakerelerindeki önceliklerini ve hazırlanan etki analizinin sonuçlarını paylaştı. Avrupa Komisyonunun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü yetkilisi Michele Villani, Gümrük Birliği ile Türkiye’nin Avrupa iç pazarında önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca, Gümrük Birliği’nin modernizasyonunun gelecekte iki taraf açısından yaratabileceği katkıların neler olabileceğini konusunda Avrupa Komisyonunun etki analizi değerlendirmesinin bulgularını paylaştı. Villani, müzakerelerde AB bakımından en kritik konulardan birinin AB’nin Türkiye’ye Gümrük Birliği özelinde karar mekanizmalarında nasıl yer vereceği ve bu alanda doğru bir dengenin tesis edilmesinin önemini işaret etti. Panelin diğer konuşmacısı Ankara Üniversitesi ATAUM Müdürü Pof. Dr. Sanem Baykal ticaretin daha fazla serbestleştirilmesinin her iki tarafında ortak çıkarına olduğuna dikkat çekerken IFO Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Erdal Yalçın Gümrük Birliği sayesinde bugün hala Türkiye ekonomisinin yatırım çekmeye devam ettiğini belirtti.

Toplantıda TEPAV adına konuşan G20 Çalışmaları Merkezi Direktörü M. Sait Akman, Gümrük Birliği’nin yeniden düzenlenmesi ihtiyacının arkasında yatan etkenleri analiz ettiği değerlendirmesinde, mevcut Gümrük Birliği düzenlemesinin günümüz ekonomisi ve ticaret şartlarını da dikkate alacak şekilde ele alınması gerektiği üzerinde durdu. Gümrük Birliği müzakerelerinin gerek Türkiye ve AB gerek küresel gelişmeler çerçevesinde zorlu bir süreç olacağına vurgu yapan Akman, özellikle Avrupa kamuoyunda ticaretin anlaşmalarına karşı artan tepkilerin yanı sıra Türkiye konusunun hassasiyetini koruduğunu ve sürecin siyasal etkilere açık olduğuna dikkat çekti.

 

2017

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT