İKV`DEN YENİ YAYIN: “DÜŞÜK KARBONLU EKONOMİYE GEÇİŞ: TEMEL SEKTÖRLER

4 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe giren Paris Anlaşması ve yeni Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri küresel iklim değişikliği ve kalkınma politikalarının çatısı niteliğindedir. Ancak mevcut politikalarla Paris Anlaşması'nın uygulanmasının mümkün olmadığı Birleşmiş Milletler tarafından da açıklanmaktadır.

AB'nin resmi ajansı olan Avrupa Çevre Ajansı'nın verilerine göre, AB halihazırsa 2020 hedeflerine ulaşma eğilimini sürdürmekte olup, Paris Anlaşması ve Enerji Birliği önceliğinde 2030 yılı ve sonrasına yönelik ek tedbirleri hayata geçirmeye başlamıştır. Bu bağlamda, AB Emisyon Ticaret Sistemi (AB ETS) sektörleri dışında kalan tarım, atık, binalar ve ulaştırma sektörlerinin yanı sıra arazi kullanımı, arazi kullanım değişikliği ve ormancılık sektörlerini kapsayan kapsamlı paketini temmuz ayında sunarak, düşük karbonlu ekonomiye geçişte sektörel hedeflerini gündeme almıştır.

Türkiye'de ise düşük karbonlu ekonomiye geçiş çalışmalarında özellikle İklim Değişikliği Eylem Planı (İDEP), temel metin olarak kullanılmaktadır. 2011-2023 dönemini kapsayan İDEP çerçevesinde, AB ETS ve bu sistem dışında kalan sektörler üzerinden hedeflere ulaşmak için çalışmalara devam edilmektedir. Türkiye'de Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik, tamamen AB ETS'ye uyum çalışması olarak hazırlanmış olup, AB'nin bu sistemi dahilinde olan sektörlere yönelik emisyonların raporlanması, izlenmesi ve doğrulanması (MRV) sürecini içermektedir. Bu noktada, söz konusu mevzuatın sadece emisyonların raporlanmasına yönelik olduğunu olduğu belirtmek gerekir. Emisyonların 1990-2014 döneminde yüzde 125 artığı Türkiye'de, emisyonların azaltılmasına yönelik çalışmaların hızlanması gerektiği Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporu'nun yanı sıra uluslararası raporlarda da yerini almaktadır.

İKV Uzmanı İlge Kıvılcım tarafından hazırlanan "Düşük Karbonlu Ekonomiye Geçiş: Temel Sektörler" başlıklı İKV Yayını (No:292) ile küresel politikaların yönü, emisyonlardaki son durumun yanı sıra AB ve Türkiye'deki sektörle değişimlere genel bir bakış sunulmaktadır.

Çalışmanın, çevre koruma ve iklim değişikliği çalışmalarına gönül vermiş genç araştırmacıların çalışmalarına ve iklim değlişikliği gibi son derece güncel bir konuda farkındalığın artırılmasına katkı sağlaması temennisiyle tüm okuyucularımızın dikkatine sunuyoruz.

Çalışmanın PDF versiyonuna buradan ulaşılabilir.  

 

2017

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT