İKV ANKET RAPORU: GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN GÜNCELLENMESİ YOLUNDA TÜRKİYE-AB HİZMET TİCARETİNİN ÖNÜNDEKİ TEMEL ENGELLER

Türkiye ekonomisinin önemli bir ayağını oluşturan hizmetler sektörünün Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin müzakerelerde önemli bir yer tutması bekleniyor. Bu nedenle, Gümrük Birliği’ne ilişkin müzakerelerin başlatılmasından önce Türk şirketlerinin ve hizmet sunucularının AB ile ticarette ve AB pazarına girişte karşılaştıkları tarife dışı engellere ilişkin mevcut tabloyu ortaya çıkarma çalışmalarına katkıda bulunmak için İKV 2016 yılı içinde bir anket çalışması yürüttü.

Söz konusu anket ile Türk şirketlerinin ve Türk hizmet sunucularının AB ile ticari ilişkilerinde karşılaştıkları engellerin tespit edilmesinin yanı sıra, ilgili sektörlerin Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin süreci nasıl değerlendirdiklerine ışık tutulması amaçlandı.

İKV tarafından 23 Şubat 2016 ve 10 Nisan 2016 tarihleri arasında yürütülen “Hizmet Ticaretinin Önündeki Temel Engeller” başlıklı anket İKV Proje Müdürü Selen Akses ve İKV Uzman Yardımcısı Büşra Çatır tarafından hazırlandı.

Anket sonuçlarının raporunun pdf versiyonuna buradan ulaşılabilir.

Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi Yolunda: Türkiye-AB Hizmet Ticaretinin Önündeki Temel Engeller/ Anket Çalışması Raporu

Yayın Numarası: 291
Yayın Tarihi: Aralık 2016
Sayfa Sayısı: 63
ISBN: 978-605-5984-83-0
Hazırlayan: Selen AKSES, İKV Proje Müdürü

2017

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT