AB’NİN KARŞI KARŞIYA OLDUĞU EN ÖNEMLİ SORUNLAR: GÖÇ VE TERÖRİZM

Eurobarometer tarafından 22 Aralık 2016 tarihinde yayımlanan son kamuoyu araştırmasına göre, yüzde 45 ile göç ve yüzde 32 ile terörizm katılımcılar tarafından AB’nin karşı karşıya olduğu en önemli meseleler olarak görülüyor. Bunları yüzde 20 ile ekonomik durum, yüzde 17 ile Üye Devletlerin kamu finansman durumu ve yüzde16 ile işsizlik takip ediyor.

Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 69’u göç konusunda ortak bir politika oluşturulmasından yana olduğunu belirtirken, yüzde 61 diğer AB ülkelerinden gelen göçe olumlu baktığını belirtiyor. Buna karşın, yüzde 56 AB dışından gelen göç konusuna olumsuz yaklaşıyor.

Eurobarometer sonuçlarına göre, AB vatandaşları, kişilerin serbest dolaşımını destekliyor. Yüzde 81 kişilerin AB içinde istedikleri yerde yaşamaları, çalışmaları, Eğitim görmeleri ve iş yapmaları anlamına gelen serbest dolaşımdan yana olduklarını söylüyor.

Avro’ya destek ise geçen döneme göre biraz artmış ve Avro alanında yüzde 70 iken, tüm AB için yüzde 58 olarak gerçekleşmiş.

AB’ye duyulan güvenin ulusal hükümetlere duyulan güvenin üzerinde olduğu görülüyor. Bu oran, Bahar dönemindeki yüzde 33’ten, yüzde 36’ya yükselmiş.

AB’nin imajı ile ilgili sonuçlara bakıldığında, yüzde 38 için AB imgesinin nötr yani tarafsız olduğu, yüzde 35’in ise AB ile ilgili olumlu bir imaja sahip olduğu görülüyor. AB’yi olumsuz görenlerin oranında ise Bahar dönemine göre bir azalma kaydedilmiş. AB vatandaşlarının yüzde 67’si kendilerini AB vatandaşı olarak hissettiklerini söylüyor. Yüzde 40 ise AB içinde sözlerinin dinlendiğine inanıyor.

Avrupa’nın Geleceği Araştırması: Avrupalıların 2/3’ü AB’yi Çalkantılı Bir Dünyada İstikrar Alanı Olarak Görüyor

Eurobarometer tarafından yapılan “Avrupa’nın Geleceği” adlı araştırma sonuçlarına göre, Avrupalıların yüzde 66’sı AB’nin sorunlu bir Dünyada istikrar bölgesi oluşturduğunu düşünüyor. Yüzde 60 ise Avrupa projesinin gençlik için bir gelecek perspektifi sunduğuna inanıyor.

Avrupalıların yüzde 82’si serbest piyasa ekonomisinin yüksek sosyal koruma ile el ele yürümesi gerektiğine inanırken, yüzde 60 terörle mücadele, demokrasi ve barışın geliştirilmesi, çevrenin korunması, kadın ve erkek eşitliği ve AB dışından gelen göç konularında kararların AB düzeyinde alınmasını destekliyor. 

2016

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT