İKV TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİ BRATİSLAVA’DA ELE ALDI

İKV tarafından 2010 yılından beri yürütülen “AB Dönem Başkanlıkları” projesi kapsamında 8 Aralık 2016 tarihinde Bratislava’da Slovakya Ticaret ve Sanayi Odası’nın katkılarıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantıda Türkiye-AB ilişkilerindeki gelişmeler, dünya ticaretinde meydana gelen değişimler ve Gümrük Birliği’nin modernizasyonu ele alındı.

Toplantının açış konuşmaları İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve T.C. Slovakya Büyükelçisi Aslıgül Üğdül tarafından gerçekleştirildi. İKV Başkanı Zeytinoğlu açış konuşmasında kısaca İKV’nin faaliyetleri hakkında bilgi verdikten sonra toplantıda ele alınacak Gümrük Birliği konusunun Türkiye ekonomisi açısından son derece önemli olduğunu, bugün gelinen noktada Gümrük Birliği’nin işleyişinden kaynaklanan sorunların aşılması gerektiğini belirtti. T.C. Slovakya Büyükelçisi Aslıgül Üğdül ise konuşmasına Türkiye-AB ilişkilerinin son dönemde çeşitli sınamalardan geçtiğini ifade ederek Türkiye-AB Mülteci Uzlaşısı’nın iyi işlediğine dikkat çekerek Türkiye ve AB’nin birlikte hareket etmemeleri durumunda bunun küresel olarak olumsuz sonuçlar doğuracağını dikkate almak gerektiğini söyledi. Büyükelçi Üğdül Türkiye’nin beklentisinin AB’nin vize serbestisi ve Suriyelilere yönelik mali yardım konusundaki taahhütlerini yerine getirmesi olduğunu dile getirerek, özellikle vize serbestisi konusunda 72 maddeden sadece 1 tanesi üzerinde durulmasının bugünün gerçeklerini yansıtmadığını ifade etti. Türkiye’nin bugün müzakere sürecinde karşılaştığı engellerin teknik değil siyasi olduğuna dikkat çeken Büyükelçi Üğdül, müzakere sürecinde bir başlığın açılmasının ödül olmadığını hatırlatarak 23’üncü ve 24’üncü fasılların gecikmeden açılması gerektiğini vurguladı.

Toplantının panel kısmında ilk konuşmayı gerçekleştiren İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Türkiye ekonomisindeki son gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye’nin dünyanın en büyük 18’inci ekonomisi olduğunu, AB’nin ise en büyük 6’ıncı ticaret ortağı olduğunu hatırlatan İKV Başkanı Zeytinoğlu tüm olumsuz gelişmelere rağmen 2016 yılında Türkiye ekonomisinin iyi bir performans gösterdiğine dikkat çekti. Türkiye’nin bugüne kadar Gümrük Birliği sayesinde önemli kazanımları beraberinde getirdiğini, ancak son yıllarda vize ve kota sorunları, ülkemizin karar alma mekanizmasında yer almamasından kaynaklanan sorunlar gibi önemli meselelerin ikili ticaret ilişkimizi sekteye uğrattığını belirtti. İş dünyası olarak Gümrük Birliği’nin modernizasyonuna büyük önem verdiklerini söyleyen İKV Başkanı, yapılan tahminlere göre Gümrük Birliği’nin revizyonunun Türkiye’nin GSYH’sine yüzde 1,44 katkı sağlayacağını ifade etti.

TEPAV Ticaret Çalışmaları Merkezi Direktörü Bozkurt Aran sunumunda küresel ticarette değişen trendlere dikkat çekti. Bugün uluslararası arenada ABD ve AB’nin liderliğini üstlendiği liberal sistemin artan popülizm, jeopolitik değişimler ile sarsıldığını belirten Aran, ucuz iş gücünün gelişmiş ülkelerdeki mavi yakalıları olumsuz etkilediğini, göç, egemenlik hakkının ihlali gibi unsurların yeni küresel düzende giderek daha öne çıktığını söyledi. Aran bir tarafta ABD seçimlerini kazanan Trump’ın söylemi, öte yanda AB’nin Brexit ve artan ulusalcı popülizm ile yüzleştiğini hatırlattı.

TEPAV G20 Çalışmaları Merkezi Direktörü Doç. Dr. Sait Akman sunumunda Gümrük Birliği’nin modernizasyonunun getireceği faydalar ve zorlukları ele aldı. Sunumunda 2016 yılında yapılan bir çalışmaya atıfta bulunan Akman mevcut Gümrük Birliği’nin yerini bir STA’nın alması durumunda bunun Türkiye açısından refah kaybı yaratacağını belirtirken, Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin derinleştirilmesi durumunda bunun yüzde 1,84 oranında refah kazancı sağlayacağını söyledi. Önümüzdeki dönemde başlayacak Gümrük Birliği’nin modernizasyonuyla ilgili her iki taraf için de bazı zorluklar olduğuna dikkat çeken Akman, AB içerisinde son olarak CETA örneğinde görüldüğü gibi artan bir direniş olduğunu, AP’nin Türkiye ile müzakere sürecini askıya alma konusundaki kararının olumlu bir hava yaratmadığını ifade etti.

Panelin son konuşmacısı İKV Genel Sekreteri Doç Dr. Çiğdem Nas Türkiye-AB ilişkilerindeki mevcut durumu değerlendirdiği sunumunda müzakere sürecinde bugün gelinen noktada bir tıkanma yaşandığını, müzakere süreci dışında ikili ilişkilerin geri kabul anlaşması ve mülteci sözleşmesi, vize liberalizasyonu süreci, Gümrük Birliği’nin modernizasyonu, üst düzey diyalog mekanizmaları ve yıllık Türkiye-AB Zirve toplantıları ekseninde sürdüğünü ifade etti. İKV’nin bu yıl 9 Mayıs tarihinde açıkladığı kamuoyu araştırmasına referans veren İKV Genel Sekreteri Nas, Türkiye kamuoyunun AB üyeliğini yüzde 75 oranında desteklediğini ancak üyelik beklentisinin ancak yüzde 64 olduğuna dikkat çekti. Türkiye kamuoyunun AB üyeliğini isteme sebebinin büyük oranda refah ve ekonomik gelişmişlik olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Nas, ikili ilişkilerin geleceğine yönelik değerlendirmesinde Gümrük Birliği’nin modernizasyonu sürecinin, vize liberalizasyonunun tamamlanmasının, katılım müzakerelerinin sürdürülmesinin, AB üyeliği hedefinin canlı tutulmasının ve ortak çıkar alanlarında işbirliğinin önemine dikkat çekti.

TEPAV Ticaret Çalışmaları Merkezi Direktörü Bozkurt Aran’ın sunumuna buradan ulaşabilirsiniz.

TEPAV G20 Çalışmaları Merkezi Direktörü Doç. Dr. Sait Akman’ın sunumuna buradan ulaşabilirsiniz.

İKV Genel Sekreteri Doç Dr. Çiğdem Nas’ın sunumuna buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

2016

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT