İKV GENEL SEKRETERİ İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ’NDE VİZE SÜRECİNİ ANLATTI

İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Türk vatandaşları için Vize Serbestliği sürecine ilişkin bir seminer verdi. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde 5 Aralık 2016 tarihinde gerçekleşen seminer, Yard. Doç. Dr. Alexander Buergin’in yönetiminde, Avrupa Komisyonunca desteklenen Jean Monnet seminerleri kapsamında gerçekleştirildi.

Seminerde Nas, AB ülkelerine kısa süreli seyahatler için vize uygulamasının ilk olarak 1980’de Federal Almanya tarafından uygulanmaya başladığını, daha sonra diğer Batı Avrupa ülkelerinin de vize zorunluğunu getirdiğini ve Schengen Anlaşması’nın AB müktesebatına eklenmesi ile birlikte Schengen alanına seyahatlerde vize düzenlemesinin ortak bir uygulama haline geldiğini belirtti. Nas, Vizenin hukuki, ekonomik ve insani yönlerine de değindi ve Avrupa Adalet Divanı’nda bu konuda görülen Soysal ve Demirkan davalarının hukuki alanda Türkiye’nin kazanımlarının sınırlarını çizdiğini ifade etti. Nas, Schengen vize başvurularında ödenen vize ücretinin yanında, banka, noter, çeviri gibi diğer ödemelerin de önemli bir ekonomik yük yarattığını ve 2009-2015 yılları arasında, 300 milyon avroyu aşan bir meblağa ulaştığını belirtti.

İKV Genel Sekreteri, vizenin her şeyden öteye bir psikolojik bariyer yarattığını ekledi ve vizelerin kaldırılmasının ilişkilerin tümü üzerinde olumlu ve iyimser bir havanın oluşmasına yol açacağını belirtti. AB ile mülteci konusundaki işbirliğinin vize serbestliği sürecini de hızlandırdığını belirten Doç. Dr. Çiğdem Nas, vize serbestliği için yol haritasında yer alan 72 kriterden de değindi. Nas, 4 Mayıs 2016’da yayımlanan raporda, Komisyonun vizelerin kaldırılmasını tavsiye ettiğini, ancak hala tamamlanmamış olan beş kriterin ve özellikle terörle mücadele kanununda istene revizyonun, sürecin tamamlanmasını zora soktuğunu vurguladı.
 

İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas'ın sunumuna buradan ulaşabilirsiniz.

 

2016

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT