İKV “TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ VE EKONOMİ” TOPLANTISINI BRÜKSEL’DE GERÇEKLEŞTİRDİ

İKV’nin Friedrich Naumann Vakfı’nın katkısı ile yürüttüğü “Türkiye-AB İlişkilerinde Yeni Perspektifler” projesinin altıncı toplantısı “Türkiye-AB İlişkileri ve Ekonomi” başlığıyla 24 Kasım 2016 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirdi. İki oturumdan oluşan toplantının ilk oturumunda SWP Türkiye Uzmanı Günther Seufert ve Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sanem Baykal Türkiye-AB ilişkilerindeki son gelişmeleri ele alırken Toplantının ikinci bölümünde Türkiye-AB ekonomik ilişkileri ve Gümrük Birliği tartışıldı. İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, EDAM Direktörü Sinan Ülgen, IPC-Mercator Kıdemli Uzmanı Ioannis N. Grigoriadis ve Avrupa Komisyonu Ticaret Genel Müdürlüğü Türkiye, Sırbistan ve Kosova ile İkili Ticaretten Sorumlu Uzmanı Alfio Anzalone bu oturumun konuşmacılarıydı. Her iki oturumun moderatörlüğünü Hürriyet Daily News gazetesinden Barçın Yinanç üstlendi.

Türkiye-AB ilişkilerindeki son gelişmelerin ele alındığı ilk oturumda konuşmacılar müzakere sürecinin halihazırda durmuş vaziyette olduğunu ve ikili ilişkilerde yaşanan bu zor dönemde bile bunun aşılması için çaba gösterilmesi gerektiğine değindiler. Türkiye ve AB için ortak çıkarların olduğu alanlarda çalışmaya devam etmenin önemini vurgulayan konuşmacılardan Günther Seufert her iki tarafın da Ortadoğu’da hızlı bir çözüme, barışa ve suların durulmasına ihtiyaç duyduğunu hatırlattı. Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sanem Baykal ise Türkiye-AB ilişkisinde ortak çıkarlar kadar ortak değerlere de ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Ankara Anlaşması’na dayanan Türkiye-AB ortaklık ilişkisinin bir entegrasyon içerdiğine dikkat çeken Prof. Baykal bu nedenle herhangi bir ticaret anlaşması değil Gümrük Birliği öngörülmüştür dedi.

Türkiye-AB ekonomik ilişkilerinin ele alındığı ikinci oturumun ilk konuşmacısı olan İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu küresel ekonomide yaşanan sorunlara rağmen Türkiye ekonomisi göreceli olarak iyi durumda olduğuna dikkat çekerek başladığı konuşmasında Türkiye’nin hâlihazırda Maastricht kriterlerini karşılamada üye ülkelerin bir kısmından daha başarılı olduğunu belirtti. İKV Başkanı Gümrük Birliği’nin Türkiye ekonomisinin dönüşümü açısından son derece önemli olduğunu, önümüzdeki dönemde revizyon çalışmalarının hem Türkiye hem de AB için kazanımları beraberinde getirdiğini ifade etti. EDAM Direktörü Sinan Ülgen konuşmasında Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin Türkiye için de AB için de bir kazan-kazan durumu yaratacağını söyleyerek mevcut siyasi ortamın bu kazanıma izin verip vermeyeceği sorusunun önemli olduğunu belirtti. AP’nin Türkiye ile ilgili son kararının beşinci maddesinde Gümrük Birliği’ne yer verildiği ancak ne demek istendiğinin açık olmadığı eleştirisini getiren Ülgen daha önce Gümrük Birliği müzakerelerinde yapılan hataların tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı. Teknik müzakereler kadar bunun etrafında oluşturulacak iletişimin de önemli olduğunu dile getiren Ülgen’in ardından konuşan IPC-Mercator Kıdemli Uzmanı Ioannis N. Grigoriadis Türkiye ile AB arasında güçlü ekonomik bağlar olduğuna dikkat çekerken, Avrupa Komisyonundan Alfio Anzalone önümüzdeki dönemde başlayacak Gümrük Birliği müzakerelerine Komisyon olarak hazırlık kapsamında bir etki analizi hazırlattıklarını ve sonuçlarını çok yakında kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.

 

2016

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT