YENİ YAYIN: MÜLTECİ KRİZİ EKSENİNDE TÜRKİYE-AB İŞBİRLİĞİ

İKV Uzmanı Ahmet Ceran tarafından yayına hazırlanan Mülteci Krizi Ekseninde Türkiye-AB İşbirliği  (No:289) başlıklı çalışma yayımlandı. Çalışma, 2 Haziran 2016 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi’nde düzenlenen panel oturumunda birbirinden değerli 4 panelisit; Prof. Dr. Ayhan Kaya, Doç. Dr. Çiğdem Nas, Doç. Dr. M. Murat Erdoğan ve Damla Taşkın’ın konuşmaları derlenerek hazırlandı. Devamında ise İKV Uzmanı Ahmet Ceran tarafından, oturumun ve Türkiye-AB işbirliğine ilişkin yaklaşımların içerik analizi gerçekleştirildi.

Türkiye-AB ilişkilerinin ve küresel gündemin en kritik meselelerinden biri haline gelen mülteci krizine alternatif ve çizgi ötesinde yaklaşımlar ortaya koymayı amaçlayan bu çalışma; Türkiye-AB Mülteci Uzlaşısı ve Vize Serbestliği Diyaloğunun güncel durumu, Türkiye ve AB’de mültecilerin uyumuna ilişkin yaklaşımlar, Türkiye’de mültecilerin sosyo-ekonomik yapıya ve işgücü piyasasına entegrasyonu, kültürel ve tarihsel etkileşimler ile Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine ilişkin derin, ufuk açıcı değerlendirmeler içeriyor. Nihayetinde ise etkin ve kapsamlı bir göç politikasının tesisinin giderek artan gerekliliğinin altı çiziliyor.

Yayının pdf versiyonuna buradan ulaşılabilir.

Mülteci Krizi Ekseninde Türkiye-AB İşbirliği
Yayın Numarası: 289
Yayın Tarihi: Ekim 2016
Sayfa Sayısı: 45
ISBN: 978-605-5984-81-6
Hazırlayan: Ahmet CERAN, İKV Uzmanı

MÜLTECİ KRİZİ EKSENİNDE TÜRKİYE-AB İŞBİRLİĞİ 

2016

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT