İKV COELA TOPLANTISI`NA KATILDI

Genişleme ve AB’ye Katılımı Müzakere Eden Ülkeler Çalışma Grubu (COELA) 4-7 Ekim 2016 tarihleri arasındaki Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul’da iş dünyasını temsil eden örgütlerle bir araya geldi ve Türkiye AB ilişikleri ve Türkiye Ekonomisi konularında bilgi aldı.

Toplantıda İKV’nin yanında, TÜSİAD, DEİK, TİM ve MÜSİAD temsilcileri kurumlarını tanıttılar, AB süreci ile ilgili bilgi verdiler ve Türkiye’de ekonomideki güncel gelişmelerden söz ettiler. İKV adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu toplantıda bir konuşma gerçekleştirdi ve COELA üyelerinin Türkiye-AB ilişkileri konusundaki sorularını yanıtladı. Prof. Dr. Kabaalioğlu, Türkiye için AB üyeliğinin öneminden söz ettiği konuşmasında, hızla gelişen ve değişen bir ülke olarak Türkiye’nin de AB’nin dinamizmine önemli katkı yapacağını belirtti. Kabaalioğlu, özellikle Schengen vize uygulamalarının yarattığı zorlukların, Türkiye’de AB’nin imajındaki olumsuz gelişmenin en önemli sebeplerinden olduğunu söyledi. Türkiye ve AB arasındaki gümrük birliğinin etkilerinden de söz eden Kabaalioğlu, gümrük birliği içindeki Türkiye’ye vize uygulamasının iş ilişkileri açısından zorluk oluşturduğunu ve AB’nin imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşmalarında Türkiye’nin pozisyonunun dikkate alınmamasının gümrük birliğinin işleyişinde sorun oluşturduğunu belirtti. Kabaalioğlu, tüm sıkıntılara rağmen, gümrük birliğinin Türk sanayinin dışa açılması ve rekabet gücünü artırmasında önemli bir işlev gördüğünü belirtti ve gümrük birliğinin revizyon ce modernizasyonunu da gerekli olduğunu ekledi. Bugün Türkiye’deki Rekabet Kurumu’nun birçok AB üyesindeki eşdeğer kurumlara göre daha etkili çalıştığını belirten Kabaalioğlu, Tük ekonomisinin yaşanan tüm zorluklara rağmen direnç gösterdiğini ve büyümeye ve istihdam yaratmaya devam ettiğini vurguladı. Son olarak, Türkiye’nin AB müzakere sürecine değinen Kabaalioğlu müzakerelerin belirsiz bir süre devam etmesinin etkinliğini zayıflatacağını, blokajların kaldırılması ve müzakerelerin tamamlanmasına yönelik bir hedef tarih belirlenmesinin müzakereleri hızlandırarak, Türkiye’de reform sürecini canlandıracağını belirtti.

2016

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT