İKV`DEN BREXIT VE SONRASINA İLİŞKİN YENİ YAYIN

Bugüne kadar hiçbir AB üyesi üyelikten ayrılmadığı için, Britanya’nın AB üyeliğinden ayrılma süreci bir ilk olacaktır. Bu sürecin nasıl işleyeceği, AB ile Britanya arasındaki müzakerelerin seyrine bağlıdır. Britanya’nın AB ile yoğun ticari, ekonomik ve sosyal ilişkileri göz önünde bulundurulursa, üyelik sonrası dönem için iki taraf arasında yakın bir ilişki oluşturulması gerekecektir. Britanya gibi siyasi ve ekonomik açıdan AB içindeki lider ülkelerden biri olan bir ülkenin AB’den ayrılmasının, AB’nin geleceği açısından önemli etkileri olacağı açıktır. AB bu süreçten, kendi içinde birliğini ve bütünlüğünü güçlendirerek de çıkabilir; ancak bu kararın diğer bazı AB ülkelerinin Birliğe olan bağlılığını olumsuz etkilemesi de önemli bir risk olarak AB’nin karşısında durmaktadır.

Her durumda, AB ülkeleri arasındaki yüksek karşılıklı bağımlılık düzeyi, AB gibi kurumsal bir yapılanmayı zorunluluk haline getirmektedir. Bu sürecin yakından izlenmesi, Türkiye gibi AB adayı bir ülke için son derece önemli olup, Türkiye’nin AB ile ilişkisi açısından sonuçlar çıkarmak mümkün olabilecektir.

İKV uzmanları tarafından hazırlanan bu rapor, Britanya’daki referandum sonrasında, Britanya’nın AB üyeliğinden ayrılma sürecini, bu sürecin siyasi, ekonomik, ticari etkilerini, AB’nin geleceği ve Türkiye açısından sonuçlarını irdelemektedir. İKV olarak, süreci yakından izlemeye ve yayınlar ve toplantılar yoluyla bu sürecin AB ve Türkiye üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam edeceğiz. Raporun tüm ilgililer için aydınlatıcı olacağını umarak, iyi okumalar diliyoruz.

Yayının pdf versiyonuna buradan ulaşılabilir.

 

Yayın Adı: Britanya Referandumu ve Sonrası: AB Entegrasyon Sürecinin Geleceği ve Türkiye
Hazırlayan: İKV Uzman Kadrosu
İKV Yayın No: 284
Yayın Tarihi: Temmuz 2016
Yayın Dili: Türkçe
Sayfa Sayısı: 44
ISBN: 978-605-5984-77-9

2016

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT