İKV’DEN YENİ YAYIN: “AÇILAN MÜZAKERE FASILLARINDA NE DURUMDAYIZ?” 2. BASKI

İKV tarafından Ocak 2015’te yayımlanan “Açılan Müzakere Fasıllarında Ne Durumdayız?” başlıklı yayının 2’nci baskısı Haziran 2016’da yayımlandı. “Açılan Müzakere Fasıllarında Ne Durumdayız?” 2’nci Baskı, söz konusu yayının; Türkiye’nin müzakere sürecinde ve AB uyum çalışmalarındaki gelişmeler ile AB müktesebatındaki gelişmelerin yanı sıra, Avrupa Komisyonu’nun 2015 Yılı İlerleme Raporu ve AB Bakanlığı tarafından sunulan AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı dikkate alınarak güncellenmesiyle İKV uzmanları tarafından hazırlandı.

Türkiye’nin katılım müzakereleri sürecinde müzakereye açılan fasılları konu edinen yayında Bilim ve Araştırma, İşletme ve Sanayi Politikası, İstatistik, Mali Kontrol, Trans-Avrupa Ağları, Tüketicinin ve Sağlığın Korunması, Şirketler Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Sermayenin Serbest Dolaşımı, Bilgi Toplumu ve Medya, Vergilendirme, Çevre ve İklim Değişikliği, Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası, Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu; Ekonomik ve Parasal Politika ile 30 Haziran 2016 tarihinde müzakereye açılan Mali ve Bütçesel Hükümler fasıllarına yer veriliyor. Her fasıl için ayrı olarak hazırlanan değerlendirmelerde, söz konusu fasılların kapsamı ve fasıl kapsamındaki alanlarda AB genelinde yaşanan gelişmeler aktarılırken, Türkiye’nin bu fasıllarda yürüttüğü uyum çalışmaları ayrıntılı şekilde ele alınarak, genel uyum düzeyi değerlendiriliyor.

Yayının pdf versiyonuna ulaşmak için tıklayınız.

Açılan Müzakere Fasıllarında Ne Durumdayız? 2. Baskı

Hazırlayanlar: Çisel İleri, Selen Akses, Gökhan Kilit, Sema Gençay Çapanoğlu, Yeliz Şahin, İlge Kıvılcım, Büşra Çatır, Ahmet Ceran, Deniz Servantie ve  Mehmet Poyrazlı

İKV Yayın No: 281

Sayfa sayısı: 205

ISBN:978-605-5984-75-5

 

2016

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT