İNGİLTERE AB ÜYELİĞİNDEN ÇIKMAK İÇİN OY KULLANDI: ŞİMDİ NE OLACAK?

Britanya'daki referandum sonuçları AB'nin sonu değil, yeni bir AB'nin başlangıcıdır.

 

23 Haziran’da yapılan referandum, AB üyeliğinden ayrılma yanlılarının zaferi ile sonuçlandı. Yüzde 72,2 oy verme oranı ile yaklaşık 30 milyon kişinin oy kullandığı referandumda, seçmenlerin yüzde 52’si AB üyeliğinden ayrılma yönünde oy kullandı. Ancak referandumun sonuçları aynı zamanda Britanya içinde bölgeler ve seçmen profili açısından farklılaşmaların olduğunu göstermektedir. Örneğin Londra Bölgesi ve İskoçya’nın AB’de kalma yönünde oy kullanırken, benzer şekilde genç ve yüksek eğitimli seçmenler arasında AB’de kalma eğiliminin daha güçlü olduğu ortaya çıkmaktadır.

Referandumun ilk siyasi sonucu Başbakan Cameron istifa edeceğini açıklaması ve AB’nin üyeliğinden ayrılma başvurusunu yeni seçilecek Başbakana bırakması olmuştur.

Britanya’nın AB üyeliğinden ayrılması süreci nasıl işleyecek?

Bundan sonraki süreçte,

  • Britanya Parlamentosu’nun referandum sonuçlarını onaylayan bir karar alması,
  • Hükümetin bu karar uyarınca AB üyeliğinden çıkma başvurusunda bulunması,
  • Britanya ve AB arasında üyelikten ayrılma koşullarını belirleyen yeni bir antlaşma imzalanması

öngörülmektedir.

Britanya AB ile ilişkilerini yeni bir statüye oturtacak yeni bir Antlaşmayı AB ile müzakere edecektir. AB üyesi iken de Avro Bölgesi ve Schengen Alanı gibi bazı AB düzenlemelerinin dışında kalmayı seçen Britanya için bu yeni Antlaşma ile AB ile ilişkileri yeniden tanımlanacaktır.

Nasıl bir model öngörülebilir?

Bu çerçevede bu yeni model, AB ile yakın ekonomik ve ticari ilişkiler içerecektir. Örneğin, Britanya’nın AB İç Pazarı’na erişimini sağlayacak “Avrupa Ekonomik Alanı” formülü önemli bir seçenektir. AB’nin akdettiği ticaret anlaşmalarına Britanya’nın da eş zamanlı olarak dâhil olması, AB’nin çıkardığı regülasyonları tercihine bağlı olarak kabul etmesi gibi unsurlar içerecek olan bu formül diğer bazı AB ülkeleri ve aday ülkeler için de  yeni bir model oluşturabilir.

Britanya AB ile ilişkilerini yeniden müzakere ederken, özellikle bugüne kadar Britanya’ya yerleşen AB içi göçmenlerin durumunun ne olacağı merak uyandırmaktadır. Bugüne kadar yerleşenlerin Britanya’da kalmaya devam edecekleri ancak bundan sonraki göç konusunda Britanya’nın AB içi ve dışı göçe yönelik kendi düzenlemelerini daha katı bir şekilde devam ettireceği öngörülebilir.

Britanya referandumunun sonuçlarından Türkiye nasıl etkilenecektir?

Türkiye açısından sonuçlara bakıldığında, bu sonuç iki açıdan önemli görülmektedir: İlk olarak, Britanya referandum sonuçları AB'nin yönünü etkileyecek bir gelişmedir. Birliğin entegrasyon yapısını, farklı modelleri içerecek şekilde yeni bir kurumsal çerçeveye oturtması gerekecektir. Farklı hızlarda ve biçimlerde bütünleşen çok vitesli Avrupa adım adım ortaya çıkmaktadır. Türkiye'nin AB üyelik hedefi açısından AB'nin izleyeceği yön büyük önem taşımaktadır.

İkinci olarak, Britanya'nın AB ile oluşturacağı yeni ilişki Türkiye açısından da incelenmesi gereken yeni bir model ortaya çıkaracaktır. AB ile entegrasyon sürecinde Türkiye'nin belirli politika alanlarına katılacağı, AB İç Pazarına erişim sağlayacağı bu tür bir model, tam entegrasyon hedefi saklı kalmak kaydıyla, dikkate alınmalıdır.

Britanya'daki referandum sonuçları AB'nin sonu değil, yeni bir AB'nin başlangıcıdır.

2016

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT