MÜLTECİ KRİZİ VE TÜRKİYE-AB İŞBİRLİĞİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ

İKV ve İstanbul Bilgi Üniversitesi AB Enstitüsü işbirliğiyle 2 Haziran 2016 tarihinde mülteci krizinin ve Türkiye-AB ilişkilerinin çeşitli boyutlarının ele alındığı “Mülteci Krizi Ekseninde Türkiye-AB İşbirliği: Fırsatlar&Zorluklar” başlıklı bir seminer düzenlendi. İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü, Enerji Müzesi’nde gerçekleştirilen seminerde, İKV Uzman Yardımcısı Ahmet Ceran’ın Türkiye-AB mülteci uzlaşısı ve vize serbestliği diyaloğunda son durumu ortaya koyan sunumunun ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi AB Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayhan Kaya, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Erdoğan, İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye ve MENA Bölgesi Yetkinlik Programları Müdürü Damla Taşkın görüş ve değerlendirmelerini katılımcılarla İki turda gerçekleşen panel oturumunda konuşmacılar, mülteci krizinin Türkiye-AB ilişkileriyle bağlantılı çeşitli boyutlarına ilişkin kendilerine yöneltilen çok çeşitli sorulara yanıt aradı.


 

 Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Erdoğan’ın değerlendirmeleriyle başlayan panel oturumunda Doç. Dr. Erdoğan mülteci krizinin köklerine temas etti ve sorunun uzun geçmişine ve Türkiye’nin bu alandaki politikalarının yetersizliğine vurgu yaptı. Erdoğan, Suriyelilerin Türkiye’de kalıcı hale geldiğini, misafir söyleminin geride bırakılması gerektiğini ve entegrasyonun önemini ifade etti. Öte yandan Doç. Dr. Erdoğan Türkiye-AB mülteci uzlaşısının eksik yönlerine dikkat çekerken, uzlaşının yeterli çözümü oluşturamayacağını değerlendirdi.


 
İstanbul Bilgi Üniversitesi AB Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayhan Kaya ise konuşmasına mülteci kirizinin Türkiye-AB ilişkileri ve vize serbestliği diyaloğuna etkilerini kavramsal kökenleri ile ele alarak başladı. Göç ve mülteci fenomeninin kavramsal ve bilimsel çerçevesini değerlendiren Prof. Dr. Kaya, ulus devlet mefhumu ile İslami bağlantıların mülteci krizinin yönetiminde Türkiye’nin politikalarına etkisini inceledi. Bu bağlamda geçmişte görülen diğer göç dalgaları ile güncel durumun karşılaştırmasını ve farklılığını da ortaya koyan Prof. Dr. Kaya, sivil toplumun krizin yönetimindeki etkisini, başarılı rolünü ve göçün sivil alana etkisini, kapsayıcılık teması üzerinden değerlendirdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye ve MENA Bölgesi Yetkinlik Programları Müdürü Damla Taşkın ise mültecilerin ekonomik entegrasyonunda “sahadan bir göz” olarak değerlendirmelerini paylaştı. Taşkın, öncelikle BM MYK’nın bu alandaki öncül rolüne değinirken, Türkiye’de Suriyelilerin çalışma şartları, eğitimleri ve entegrasyonlarına ilişkin güncel durumu çeşitli boyutlarıyla ortaya koydu. Devamında ise yetkinlik programlarının önemi, ekonomik entegrasyonun önündeki temel sorunlar, başarılı projeler ve önümüzdeki dönemde yapılabileceklere ilişkin görüşlerini paylaştı.

 

İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas İKV’nin vize serbestliği alanındaki öncü rolü ve uzun yıllardır süren çalışmalarına ilişkin bir girişin ardından vize serbestliği diyaloğunda genel çerçeveyi, sorunları, mülteci uzlaşısı ile bağlantısını ortaya koyan bir konuşma gerçekleştirdi. Devamında ise mülteci krizinin Türkiye-AB ilişkilerinde yarattığı diyalog alanına ve işbirliği fırsatına dikkat çekerken, bu işbirliğinin diğer alanlara doğru genişletilmesi gerektiğini vurguladı. Doç. Dr. Nas, Türk dış politikasının daha fazla AB ile entegrasyonu merkeze alan politikalar benimsemesinin önemine, tarafların sürece yeterli önceliği göstermemeleri halinde karşı karşıya kalınabilecek tehlikelere dikkat çekti. Son olarak ise Türkiye-AB ilişkileri ve mülteci krizi ile bağlantılı olarak AB’nin geleceği ve tartışılmakta olan alternatif entegrasyon modellerine değindi. Mülteci krizinin Türkiye-AB ilişkileriyle bağlantılı olarak çok yönlü ele alındığı panel oturumunun ardından Soru&Cevap ve Tartışma oturumuna geçildi.

2016

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT