İKV MERSİN’DE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

İKV, 17 Mayıs 2016 tarihinde, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) işbirliğinde Mersin’de “Türkiye-AB İlişkilerinde Ufuk Turu: Yeni Boyutlar, Yeni Hedefler” başlıklı bir seminer düzenledi. Söz konusu seminerde, Türkiye-AB ilişkilerindeki son gelişmeler, vize serbestliği diyaloğu,  geri kabul mekanizması ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi süreci ele alındı. Ayrıca AB programları aracılığıyla sağlanan hibeler ve diğer destek programları hakkında kapsamlı bilgiler de sunuldu. Toplantı MTSO Başkanı Şerafettin Aşut ve Mersin Vali Yardımcısı Aylin Kırcı Duman’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas sunumunda, Türkiye-AB müzakere sürecinin aşamaları, müzakere sürecindeki mevcut durum, Türkiye–AB ilişkilerindeki sorunlar, AB üyeliğinden beklentiler ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentilere değindi.

Müzakere sürecindeki mevcut duruma ilişkin olarak, süreçteki tıkanıklıklara işaret eden Nas, müzakere çerçevesinin yanı sıra, Türkiye ila AB arasında devam eden diğer süreçler bulunduğunu, bunlardan birinin, 16 Aralık 2013’te imzalanan geri kabul anlaşması ile başlayan vize serbestleştirilmesi ve yol haritası, diğerinin ise 12 Mayıs 2015 tarihinde açıklanan Gümrük Birliği’nin modernizasyonu süreci olduğunu belirti. Önümüzdeki dönemde meydana gelebilecek gelişmeleri ilişkin ise İKV Genel Sekreteri Nas, mülteci krizinin Türkiye-AB ilişkilerinde ve taraflar arasında yapılan zirvelerde önemli bir gündem maddesi oluşturamaya devam edeceğine dikkat çekti.

İKV Genel Sekreteri Nas, Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanan sorunlar kapsamında AB’nin entegrasyon kapasitesi, kimlik ve kültür konuları, AB kamuoyunda Türkiye algısı, ekonomik ve siyasi krizden dolayı AB’nin yaşadığı iç sorunlar, AB’nin genişleme yorgunluğu ile Türkiye’nin dış ve iç gündemindeki önceliklerin değişmesi gibi hususlara değindi.

İKV Uzman Yardımcısı Ahmet Ceran toplantıda Türkiye-AB Vize Serbestliği Diyaloğu ve tarafların karşı karşıya olduğu göçmen krizine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Ceran, sunumunda Türk vatandaşlarının vizesiz Avrupa hayalinin gerçek olabilmesi için Türk yetkili makamların yerine getirmekle yükümlü olduğu 72 kritere ilişkin detayları katılımcılarla paylaştı. Sunumunda, özellikle Avrupa Komisyonu tarafından 4 Mayıs 2016 tarihinde yayımlanan 3’üncü Vize Serbestliği Raporunu değerlendirdi.

Öte yandan İKV Uzman Yardımcısı Ceran, vize sorununun farklı boyutları; bu sorunun yarattığı ekonomik ve insani zorluklarla ilgili İKV tarafından gerçekleştirilen araştırmaları ve değerlendirmeleri de katılımcılara aktardı.  Sunumunda ayrıca Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması hakkında kapsamlı bilgiler verdi.

Son olarak, İKV Uzman Yardımcısı Ceran, Türk iş dünyasının, sivil toplumun ve kamuoyunun, AB’deki paydaşlarını etkilemek ve vizelerin kalkmasına ilişkin o AB’deki karar alıcıları etki altına almak noktasında önemini vurguladı

İKV Kıdemli Uzmanı Selen Akses, katılımcılara,  Gümrük Birliği’nin güncellenmesine neden ihtiyaç duyulduğu ve Türkiye’yi nasıl bir süreç beklediği hususlarında bilgi verdi. Sunumunda, İKV Kıdemli Uzmanı Akses, geçtiğimiz son yıllarda, Gümrük Birliği’nin işleyişine ilişkin bazı sorunların ortaya çıktığını ve bunun Türkiye’nin ekonomik ve ticari ilişkilerine olumsuz yönde etkilediğini vurguladı. Buna göre, değişen küresel ekonomik ve ticari koşullar neticesinde, Gümrük Birliği’nin işleyişi ve kapsamının yeniden gözden geçirilmesine ihtiyacı duyulduğunu belirtti. Gümrük Birliği’nin yürürlüğe girmesinden bu yana, hem Türkiye’nin hem de AB’nin ekonomik yapısı ve ticari çıkarlarının da önemli derecede değişime uğradığına dikkat çekti.

 İKV Kıdemli Uzmanı Akses devamla, Gümrük Birliği nedeniyle AB’nin tercihli gümrük rejimine uyum sağlamakla yükümlü iken, Türkiye’nin, halen AB üyesi olmadığı gerekçesiyle, AB’nin üçüncü ülkelerle yürüttüğü müzakere sürecine dâhil edilemediğini ve bunun Türkiye aleyhine bir durum oluşturduğunu belirtti. Bu konudaki endişeler özellikle AB ve ABD arasında müzakere edilen Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) süreci ile daha çok gündeme geldiği ve Türkiye’nin bu sürece dâhil olması gerektiğine vurgu yapıldı.

İKV Kıdemli Uzmanı Akses sunumunda ayrıca, Mayıs ayında Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yönelik verilen karar sonrasında müzakerelerin resmi olarak başlayabilmesi için tarafların kapsamlı bir şekilde etki analizleri yapmaları, paydaşlar ile istişare sürecinde bulunmaları ve gerekli yetkili makamlarından müzakerelerin başlatılması için onay almaları gerektiğine işaret etti.

Oturumun son konuşmacısı İKV Proje Müdürü Çisel İleri de AB’nin Türkiye’ye sağladığı fonlara ve mali desteklere ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. İKV Proje Müdürü İleri IPA fonlarıyla ilgili detaylı bilgi paylaştı ve Türkiye’nin 2014-2020 yıllarını kapsayan dönemde 4.454 milyon avro tutarında mali yardımdan faydalanacağının altını çizdi.

Bununla birlikte İKV Proje Müdürü İleri, Türkiye’nin Horizon 2020, CREATIVE EUROPE, COSME, EaSI, Erasmus+ gibi çok çeşitli AB programından faydalanabileceğini, KOBİ’lerin, sivil toplumun, öğrencilerin ve girişimcilerin toplamda 100 milyar avroya varan hibeler için proje başvurusunda bulunabileceğini belirtti.

 

2016

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT