VİZE SERBESTLİĞİ SÜRECİNDE SOĞUKKANLI OLMALIYIZ

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu vize serbestliği sürecinde Türkiye’nin kısa zamanda çok yol kat ettiğini ve 72 kriterden 65’ini yerine getirdiğini belirtti. Zeytinoğlu, kalan kriterler arasında teknik olarak tamamlanmayan AB standartlarında biyometrik pasaportların basılması ve Haziran ayında başlaması öngörülen Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması’nın işlerlik kazanması gibi maddeler olduğunu hatırlattı. Bunun yanında Komisyon tarafından henüz karşılanmadığı öne sürülen iki kritik konunun da kriterler arasında yer aldığını belirten İKV Başkanı, bunların yolsuzlukla mücadele ve terörle mücadele konularında kilitlendiğini söyledi.

Başkan Zeytinoğlu, İKV’nin 23-24 Nisan 2016 tarihlerinde Realta araştırma şirketine yaptırdığı anketin sonuçlarına da değindi ve kamuoyunda AB üyeliğine desteğin bir önceki yıla oranla, 13 puan artarak %75 oranına çıkmasının da önemli bir gelişme olduğunu vurguladı:

“AB üyeliği için  %75 oranındaki kamuoyu desteği, hükümetin bu alandaki politikaları açısından da dikkate alınması gereken bir veri oluşturuyor. AB bağı Türkiye açısından ekonomik refahtan, demokratikleşmeye kadar birçok alanda çıpa görevi görmeye devam ediyor. Vize serbestliğinin sağlanması da bu desteğin devamı ve üyelik sürecinde ilerlenmesi açısından önemli bir hedef”.

 

“VİZE SERBESTLİĞİ İÇİN TERÖR TANIMI İLE İLGİLİ KRİTER AŞILABİLİR”

Ayhan Zeytinoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Vize serbestliğinin sağlanması için AB tarafından öngörülen en kritik konu terörle mücadele mevzuatının revize edilmesi. Bu kritere ilişkin olarak AB, terör suçlarının kapsamının daraltılmasını ve temel insan hakları, özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı, ifade özgürlüğü ile toplanma ve gösteri özgürlüğünü garanti altına alan ileri adımlar atılmasını öne sürüyor. Türkiye hâlihazırda aktif olarak terörle mücadele eden bir ülke. Kendileri de terörle sorun yaşayan AB ülkelerinin ve AP üyelerinin, Türkiye’nin bu alandaki hassasiyetini dikkate alması gerekiyor. Öte yandan, Türkiye açısından da terörle mücadeleyle bağlantılı uygulamalarda insan haklarına ve hukukun sınırlarına özen gösterme ilkeleri ile orantılılık ilkesi yol gösterici bir rehber olmalı. Türkiye’nin AB ile müzakere sürecinde insan hakları ihlallerinin önlenmesine yönelik olarak Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolunun açılması, AİHS ihlallerinin giderilmesine yönelik eylem planları hazırlanması ve yargı mensuplarına yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmesi gibi önemli adımları oldu. Bu açıdan bakıldığında AB’nin de konuya hassasiyet göstermesi şartı ile, yerine getirilmeyecek bir kriter olduğunu düşünmüyorum.”

AP’DE ÇETİN BİR SÜREÇ BİZİ BEKLİYOR AMA AŞILMAZ DEĞİL

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, vize serbestliği için Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi’ndeki onay sürecine de dikkat çekti ve gelinen aşamada Komisyon’un 4 Mayıs tarihli raporunda vizelerin kaldırılmasını önermesinin önemli bir kazanım olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı. Zeytinoğlu süreçteki tıkanıklığın, vizesiz Avrupa hayalinin rafa kalktığı şeklinde algılanmaması gerektiğini belirtti:

“AP’deki görüşmelerde, Türkiye kriterleri tamamiyle karşılamadan ve kriterlerin karşılandığı Komisyon tarafından yazılı bir şekilde Parlamento’ya iletilmeden onay sürecine geçilmeyeceği belirtildi. Zaten Komisyon’un vize serbestliğine ilişkin 3’üncü raporunda da, onay sürecinin tamamlanabilmesi için, kalan 5 kriterin Türkiye tarafında karşılanması gerektiği belirtilmişti. Dolayısıyla, yeni ve beklenmedik bir durumla karşı karşıya değiliz. Kriterlerin tamamlanması konusunda muğlaklık olması, AP’deki oylamanın sonucunu da olumsuz etkiler. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte, muğlaklığa sebebiyet vermeyecek şekilde kriterlerin karşılanması önem taşıyor. Birkaç aylık gecikme söz konusu olabilir. Her durumda Türkiye’nin Avrupa Komisyonu ile birlikte çalışarak, kalan kriterleri ortak bir anlayış çerçevesinde tamamlamayı hedeflemesi gerekiyor.

Vize serbestliğinin gerçekleşmesine çok az kaldı. Koşunun son düzlüğünde hız kesmeyip devam edersek, süreci tamamlayabiliriz. Unutulmamalı ki, vizelerin kaldırılması, AB ile ilişkilerimizde önemli bir psikolojik bariyerin aşılmasını sağlayacaktır.”

2016

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT