KAMUOYUNUN AB ÜYELİĞİNE DESTEK ORANI % 75,5

İKV BAŞKANI AYHAN ZEYTİNOĞLU: BU YÜKSEK ORAN AB İLE İLİŞKİLERİN DAHA GELİŞTİRİLMESİ İÇİN KAMUOYU DESTEĞİNİ ORTAYA KOYUYOR.

Her yıl Avrupa Topluluklarının kuruluşuna önayak olan Schuman Bildirgesi’nin yıldönümünde Avrupa Günü’nü kutlarken, AB Türkiye ilişkilerini bir kez daha gözden geçiriyoruz. Mülteci krizi sonrasında ivme kazanan AB ile ilişkiler, Nisan ayı boyunca vize serbestliği yol haritası kriterlerini tamamlamaya yönelik reformlarla hareketlendi.

“YABANCI DÜŞMANLIĞI VE GÖÇ KARŞITLIĞI AB’NİN GELECEĞİ İÇİN CİDDİ BİR TEHLİKE OLUŞTURUYOR”

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye için AB ile ilişkilerin süregiden önemine dikkat çekti ve son dönemde mülteci krizi ve vize serbestliği süreci ile hız kazanan ilişkilerin müzakerelerin canlandırılması ile devam etmesi gerektiğini belirtti. Zeytinoğlu şunları söyledi:

“9 Mayıs Avrupa Günü’nde Avrupa’yı Avrupa yapan değerlerin tehdit altında olduğunu görüyoruz. Bu zor dönemeçte AB’nin çok kültürlü ve açık yapısını koruması büyük önem taşımaktadır. Yabancı düşmanlığı ve göç karşıtlığı AB’nin geleceği için ciddi bir tehlikedir.”

Başkan Zeytinoğlu, tüm zorluklara ve engellere rağmen Türkiye’nin AB üyelik perspektifinin tekrar canlandırılmasının hem ülkemiz hem de Avrupa açısından stratejik bir hedef olduğunu hatırlattı ve AB’nin karşı karşıya olduğu sorunların çözümünde Türkiye’nin anahtar konumda olduğunu belirtti.

“AB İLE İLİŞKİLER ÜYELİK PERSPEKTİFİ EKSENİNDE YENİDEN CANLANDIRILMALI; VİZE SERBESTLİĞİ İÇİN KALAN KRİTERLER HIZLA YERİNE GETİRİLMELİ”

İKV Başkanı Türkiye açısından da mülteci anlaşması ve vize serbestliği süreci ile hareketlenen ilişkilerin üyelik hedefi doğrultusunda canlandırılmasının ekonomik büyüme, demokratikleşme ve hukukun üstünlüğü açısından önemine dikkat çekti ve vize serbestliğinin gerçekleştirilmesi için kalan kriterlerin de zaman kaybetmeden tamamlanması çağrısında bulundu:   

“Hükümetimiz ve Meclisimiz nisan ayı boyunca AB ile vize serbestliği yol haritasında yer alan kriterleri karşılayabilmek için yoğun bir yasama mesaisi gerçekleştirmiş ve 72 kriterin 67’sini tamamlamıştır. Avrupa Komisyonu 4 Mayıs’ta yayınlanan değerlendirme raporunda, Türkiye’nin göstermiş olduğu bu çabayı memnuniyetle karşılamış ve 5 kriterde eksiklikler olması ve biyometrik pasaportların basımı ve AB ile geri kabul anlaşmasının uygulanması için daha fazla zamana gerek olmasına rağmen Schengen vizesinin kaldırılması tavsiyesinde bulunmuştur. Bundan sonra Türkiye’ye düşen kalan kriterlerin karşılanması için hızla harekete geçerek, Komisyon’un önerisi Konsey ve Parlamento tarafından oylanmadan önce kriterleri tamamlamaktır.”

Başkan Zeytinoğlu, Türkiye’nin halen karşılamadığı kriterler arasında yer alan terörle mücadele mevzuatında terörün geniş bir şekilde tanımlanması meselesine de değindi. İKV Başkanı, Türkiye’de barış ve güvenliğin sağlanması için terörle mücadelenin önemine dikkat çekti ve şehit haberlerinin geldiği bir dönemde, AB'nin Türkiye'nin içinde bulunduğu son derece hassas durumu göz önünde bulundurması gerektiğini vurguladı. Başkan bunun yanında, Türkiye’nin üyesi olduğu Avrupa Konseyi standartları uyarınca ifade özgürlüğünün gerek mevzuatta gerekse uygulamada sağlanmasının AB üyelik süreci ve vize serbestliğinin sağlanması için de bir gereklilik olduğunu belirtti.

“AB İLE İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN KAMUOYU DESTEĞİ FAZLASIYLA MEVCUT”

İKV Başkanı Zeytinoğlu, İKV’nin Realta Kamuoyu Araştırma Şirketi’ne yaptırdığı anketin sonuçlarını 9 Mayıs Avrupa Günü’nde açıkladı. Kamuoyunda AB algısını ve AB üyeliğine destek düzeyini ölçen bu anket 23-24 Nisan 2016 tarihlerinde, Türkiye Genelinde 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden toplam 1254 katılımcıyla, İstanbul, Ankara, İzmir, Manisa, Eskişehir, Bursa, Trabzon, Adana, Mersin, Diyarbakır, Gaziantep, Amasya, Sakarya, Malatya, Ağrı, Aydın, Batman ve Samsun olmak üzere toplam 18 ilde hanede Kantitatif Araştırma / yüz yüze görüşme metoduyla yapıldı.

Zeytinoğlu araştırma sonuçlarını şu şekilde özetledi:

“Araştırma bulgularına göre, katılımcıların %75,5’i Türkiye’nin AB üyeliğini desteklerken, %24,5 karşı çıkmaktadır. 2015’te %61,8 olarak ölçülen destek oranının 13 puan yükselmiş olduğunu görüyoruz. AB ile ilişkilerimizin son dönemde mülteci anlaşması ekseninde hareketlendiğini de dikkate alırsak, bu yüksek oran kamuoyunun sürece desteğini ortaya koymaktadır.

AB üyeliğini destekleyenlerin %45,4’ü üyelik ile refah ve ekonomik gelişmişlik düzeyinin artmasını beklerken, % 35,8 Avrupa’da dolaşım, yerleşme ve eğitim imkanı beklentisi ile %33,8 ise demokrasi ve insan haklarında gelişme beklentisi ile üyeliği desteklediğini ifade etmektedir.

Araştırmada katılımcılara AB’nin kendileri için ne ifade ettiği sorulduğunda en yaygın olarak verdikleri cevaplar şu şekildedir: yüksek refah düzeyi ve ekonomik gelişme (%44), demokrasi ve özgürlük (%35), kültür ve uygarlık (%27), serbest dolaşım ve sınırların kalkması (%20), ortak standartlar ve uyumlaşma (%15).

Araştırmada katılımcılara Türkiye’nin AB üyesi olup olmayacağına inanıp inanmadıklarını da sorduk. Yüzde 35,6 inandığını söylerken, % 64,4 inanmadığını söylemiştir. Dolayısıyla, kamuoyunda AB üyeliğine destek oranı yüksek olmasına rağmen, üyeliğin fiilen gerçekleşeceğine olan inanç düşüktür. Bu tespitler, kamuoyundaki AB algısını ortaya koyarak, süreci daha iyi analiz etmemize yardımcı olacaktır.”

2016

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT