GÜMRÜK BİRLİĞİ REVİZYONUNDA TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT

İKV BAŞKANI ZEYTİNOĞLU: KOMİSYONU’NUN GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN REVİZYONUNA İLİŞKİN BAŞLATTIĞI KAMU İSTİŞARE MEKANİZMASI, TÜRKİYE’NİN SORUNLARINI DİLE GETİRMEK İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT

Türkiye ve AB, Gümrük Birliği’nin işleyişinde karşılaşılan sorunlara çözüm getirmek ve günümüzün küresel ticari koşullarına uyumunu sağlamak için, Mayıs 2015’te Brüksel’de Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecini başlattılar. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi hem Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ve ticari entegrasyonun güçlenmesi hem de Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ivme kazandırılması açısından önemli bir fırsat teşkil ediyor.

Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin müzakerelerin resmi olarak başlayabilmesi için tarafların önce kapsamlı etki analizleri yapmaları, paydaşlar ile istişarelerde bulunmaları ve daha sonra da yetkili makamlardan müzakerelerin başlatılması için gerekli onayı almaları bekleniyor.  İki taraf açısından da, bu süreçlerin tamamlanması ve nihayet resmi müzakerelerin başlatılması için en geç 2017 yılının başı hedefleniyor.

Başkan Zeytinoğlu Avrupa Komisyonu’nca başlatılan kamu istişare sürecinin Türkiye’den paydaşlara da açık olduğunu belirtti ve şunu söyledi:

“Avrupa Komisyonu ticaret müzakereleri öncesinde müzakere pozisyonu oluştururken, konuyla ilgili paydaşların görüşlerini alıyor. Kamu istişare mekanizması olarak adlandırılan bu sürece Türkiye’den de firmalar dernekler ve ilgili tüm paydaşlar katılabilir. Bu süreçte görüş bildirilmesi, gümrük birliğinden kaynaklanan sorunlara çözüm üretilmesi açısından önemli.”

2015 yılında bu yana Komisyon Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin etki analizi çalışmalarını yürütmektedir. Bu kapsamda da, 24 Mart tarihinde, Türkiye-AB ticari ve ekonomik ilişkilerinin geleceği üzerine bir kamu istişare süreci başlattı. Türk paydaşlara da açık olan bu istişare sürecinden elde edilen sonuçların, Avrupa Komisyonu’nca Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecine ilişkin hazırlanan etki analiz çalışmasında değerlendirilmesi söz konusu.  

40’a yakın sorudan oluşan bu anket ile katılımcıların Türkiye ve AB’nin mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerini değerlendirmeleri ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin süreçte hangi konuların ele alınması konusunda görüşlerini paylaşmaları isteniyor. Ankette bu genel değerlendirmelerin yanı sıra gümrük işlemleri, tarifeler, menşe kuralları, tarife dışı engeller, hizmet ticareti, yatırım, fikri mülkiyet hakları ve coğrafi işaretler, kamu alımları, rekabet politikası ve sürdürülebilir kalkınma gibi ticarete ilişkin birçok konulara yönelik sorular da yer alıyor.

İKV Başkanı Zeytinoğlu, Avrupa Komisyonu’nun Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin revizyonuna ilişkin başlattığı kamu istişare mekanizması Türkiye’nin sorunlarının dile getirmek için önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekiyor. Bu bağlamda Türk iş dünyası temsilcilerinin bu sürece katkıda bulunmalarının önemine değinen İKV Başkanı Zeytinoğlu, Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin Türkiye’nin AB ile olan ticari ve ekonomik ilişkilerini derinleştirmesi ve Gümrük Birliği’nin mevcut işleyişindeki sorunların üstesinden gelinmesi açısından kaçınılmaz bir fırsat olduğuna da vurgu yaptı.

9 Haziran 2016 tarihine kadar açık olan bu ankete buradan ulaşabilirsiniz.

2016

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT