İKV KONYA’DA TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİ ELE ALDI

İKV, 15 Mart 2016 tarihinde, Konya Sanayi Odası (KSO) ve Konya AB Bilgi Merkezi işbirliğinde düzenlenen çeşitli etkinliklerde Türkiye-AB ilişkilerini ele aldı. İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, İKV Kıdemli Uzmanı Selen Akses ve İKV Uzman Yardımcısı Ahmet Ceran, çalışma kahvaltısında, sivil toplum kuruluşlarının iş dünyasının, yerel kamu kurumlarının AB süreci ve AB projelerinden sorumlu temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda, başta mülteci krizi ve vize serbestliği diyaloğu olmak üzere Türkiye-AB ilişkilerindeki son gelişmeleri değerlendirildi.

Toplantının ardında, İKV heyeti KSO yetkilileri eşliğinde Konya ilinde bulunan organize sanayi bölgelerine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi InnoPark’ın Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Mehmet Bostalı ile bir araya gelindi.

Program kapsamında İKV, KSO ve Konya AB Bilgi Merkezi işbirliğinde “Türkiye-AB İlişkilerinde Ufuk Turu: Yeni Boyutlar, Yeni Hedefler” başlıklı bir seminer gerçekleştirdi. Seminerde, Türkiye-AB ilişkilerindeki son gelişmeler, vize serbestliği diyaloğu ve Geri Kabul Anlaşması’nın yanı sıra Gümrük Birliği’nin güncellenmesi süreci ele alındı.

Açış konuşmasında KSO Genel Sekreteri M. Sedat Taşkazan Türkiye-AB ilişkilerinde yeni fasılların açılmasının ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin önemine dikkat çekti. Açış konuşmasının ardından, İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, “Türkiye-AB İlişkileri, Mevcut Durum ve Beklentiler” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. İKV Genel Sekreteri Nas sunumunda, Türkiye-AB müzakere sürecinin aşamaları, müzakere sürecindeki mevcut durum, Türkiye–AB ilişkilerindeki sorunlar, AB üyeliğinden beklentiler ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentilere değindi.

Müzakere sürecindeki mevcut duruma ilişkin olarak, süreçteki tıkanıklıklara işaret eden Nas, müzakere çerçevesinin yanı sıra, Türkiye ila AB arasında devam eden diğer süreçler bulunduğunu, bunlardan birinin, 16 Aralık 2013’te imzalanan geri kabul anlaşması ile başlayan vize serbestleştirilmesi ve yol haritası, diğerinin ise 12 Mayıs 2015 tarihinde açıklanan Gümrük Birliği’nin modernizasyonu süreci olduğunu belirti. Önümüzdeki dönemde meydana gelebilecek gelişmeleri ilişkin ise İKV Genel Sekreteri Nas, mülteci krizinin Türkiye-AB ilişkilerinde ve taraflar arasında yapılan zirvelerde önemli bir gündem maddesi oluşturamaya devam edeceğine dikkat çekti.

Sunumda, Türkiye kamuoyunda AB’nin nasıl algılandığına ve bazı doğru bilinen yanlışlara da değinildi. Bu kapsamda, İKV Genel Sekreteri Nas, İKV çalışmaları kapsamında Türkiye kamuoyunda AB’ye ilişkin bilgi ve farkındalık düzeyinin belirlenmesi ile Türkiye’de AB üyeliğine destek konusundaki görüşlerin incelendiği araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Buna göre, araştırmaya katılan her 5 kişiden 4’ünün AB’yi daha önce duyduğunu ifade edilirken katılımcıların yüzde 85’inin AB hakkında ‘hiç’ veya ‘biraz’ bilgiye sahip olduğu belirtildi. Yine araştırmaya göre, Türkiye kamuoyunun yüzde 61,8’inin Türkiye’nin AB üyeliğini desteklediğinin ancak Türkiye’nin AB üyesi olacağına inananların oranının sadece yüzde 30 olduğu açıklandı.

İKV Kıdemli Uzmanı Selen Akses, katılımcılara,  Gümrük Birliği’nin güncellenmesine neden ihtiyaç duyulduğu ve Türkiye’yi nasıl bir süreç beklediği hususlarında bilgi verdi. Sunumunda, İKV Kıdemli Uzmanı Akses, geçtiğimiz son yıllarda, Gümrük Birliği’nin işleyişine ilişkin bazı sorunların ortaya çıktığını ve bunun Türkiye’nin ekonomik ve ticari ilişkilerine olumsuz yönde etkilediğini vurguladı. Buna göre, değişen küresel ekonomik ve ticari koşullar neticesinde, Gümrük Birliği’nin işleyişi ve kapsamının yeniden gözden geçirilmesine ihtiyacı duyulduğunu belirtti. Gümrük Birliği’nin yürürlüğe girmesinden bu yana, hem Türkiye’nin hem de AB’nin ekonomik yapısı ve ticari çıkarlarının da önemli derecede değişime uğradığına dikkat çekti.

İKV Kıdemli Uzmanı Akses devamla, Gümrük Birliği nedeniyle AB’nin tercihli gümrük rejimine uyum sağlamakla yükümlü iken, Türkiye’nin, halen AB üyesi olmadığı gerekçesiyle, AB’nin üçüncü ülkelerle yürüttüğü müzakere sürecine dâhil edilemediğini ve bunun Türkiye aleyhine bir durum oluşturduğunu belirtti. Bu konudaki endişeler özellikle AB ve ABD arasında müzakere edilen Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) süreci ile daha çok gündeme geldiği ve Türkiye’nin bu sürece dâhil olması gerektiğine vurgu yapıldı.

İKV Kıdemli Uzmanı Akses sunumunda ayrıca, Mayıs ayında Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yönelik verilen karar sonrasında müzakerelerin resmi olarak başlayabilmesi için tarafların kapsamlı bir şekilde etki analizleri yapmaları, paydaşlar ile istişare sürecinde bulunmaları ve gerekli yetkili makamlarından müzakerelerin başlatılması için onay almaları gerektiğine işaret etti.

İKV Uzman Yardımcısı Ahmet Ceran toplantıda Türkiye-AB Vize Serbestliği Diyaloğu ve tarafların karşı karşıya olduğu göçmen krizine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Ceran, sunumunda Türk vatandaşlarının vizesiz Avrupa hayalinin gerçek olabilmesi için Türk yetkili makamların yerine getirmekle yükümlü olduğu 72 kritere ilişkin detayları katılımcılarla paylaştı. Vizesiz Avrupa için 29 Kasım 2015 ve 7 Mart 2016 tarihlerinde gerçekleşen Türkiye-AB Zirvelerinde vizesiz Avrupa için bahsedilmeye başlayan Ekim 2016 ve Haziran 2016 tarihlerini değerlendirdi.

Öte yandan İKV Uzman Yardımcısı Ceran, vize sorununun farklı boyutları; bu sorunun yarattığı ekonomik ve insani zorluklarla ilgili İKV tarafından gerçekleştirilen araştırmaları ve değerlendirmeleri de katılımcılara aktardı. Türk iş dünyasının, sivil toplumun ve kamuoyunun, AB’deki paydaşlarını etkilemek ve vizelerin kalkmasına ilişkin o AB’deki karar alıcıları etki altına almak noktasında önemini vurguladı.

 

2016

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT