TRACECA PROJESİ: YENİ İPEK YOLU

1991 yılında SSCB’nin dağılmasıyla beraber AB’nin Kafkasya ve Orta Asya’ya olan ilgisi önemli oranda artmıştır. Buna ek olarak, söz konusu bölgelerin sahip olduğu stratejik önem ve doğal kaynaklardan ötürü AB yatırımlarında ciddi bir artış kaydedilmiştir. Bu kapsamda Avrupa Komisyonu, Avrupa- Kafkasya- Asya Ulaşım Koridoru- TRACECA Projesi’ni hazırlamıştır. TRACECA Projesi ile AB, projeye dâhil ülkeleri AB’ye yakınlaştırmayı hedeflemektedir.

AB, Karadeniz, Kafkasya ve Hazar Denizi üzerinden Asya’ya daha kolay bir şekilde ulaşabilmeyi öngörmüştür. Bu çerçevede, Orta Asya’ya (ve bunun ötesinde Çin’e) Türkiye ile Kafkaslar üzerinden ulaşım hatlarının pekiştirilmesi hedeflenmiştir.

Bu açıdan bakıldığında, TRACECA Türkiye için kendi yatırımların artırılması doğrultusunda önemli bir fırsat teşkil etmektedir. Türkiye’nin konumu itibarıyla söz konusu projede oldukça yüksek stratejik öneme sahip olduğu görülmektedir. Türkiye’nin enerji ve lojistik açıdan bir merkez ülke olma hedefi çerçevesinde de TRACECA’nın söz konusu hedeflere yardımcı olabileceği ifade edilebilir.

İKV Uzman Yardımcısı Deniz Servantie tarafından hazırlanan “TRACECA Projesi: Yeni İpek Yolu” başlıklı değerlendirme notuna buradan ulaşılabilir.  

2016

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT