ANKET ÇALIŞMASI: TÜRKİYE-AB HİZMET TİCARETİNİN ÖNÜNDEKİ TEMEL ENGELLER

Kurulduğu günden bu yana, özel sektörün AB konusunda ihtisas kuruluşu görevini üstlenen İKV, AB bütünleşme süreci ve Türkiye-AB ilişkilerindeki gelişmeler hakkında bilgiler sunarak, özellikle Gümrük Birliği ve AB katılım müzakereleri gibi önemli süreçlere Türk iş dünyasının aktif katılımını sağlamayı hedeflemektedir.

Önümüzdeki dönemde Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin yürütülecek müzakerelerde, Türk iş dünyasının çıkarlarının daha iyi korunabilmesi, Türkiye ekonomisinin bu süreçten azami fayda sağlayabilmesi için doğru ve gerçekçi verilerle desteklenen analizlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Özellikle Gümrük Birliği’nin hizmetler sektörünü kapsayacak şekilde güncellenmesi müzakerelerinden önce mevcut durumun bir fotoğrafının çekilmesi, Türk hizmet sunucularının AB pazarında karşılaştıkları tarife dışı engellerin tespit edilmesi gerekmektedir. İKV, Türkiye-AB ticari ilişkilerini olumsuz yönde etkileyen engellerin envanterini çıkarmak amacıyla bir anket çalışması başlatmıştır.

Sadece 10 dakikanızı ayırarak dolduracağınız bu anket çalışması dört bölümden oluşmaktadır:

  1. Şirket Profili

  2. AB ile Ticari İlişkiler

  3. AB ile Hizmet Ticaretinde Karşılaşılan Engeller

  4. Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi

Ankete buradan ulaşabilirsiniz.

Ankete katılmak için son gün: 31 Mart 2016. 

Verilen tüm cevaplar gizli kalacak ve anketin sonucu istatistiksel veriler halinde paylaşılacaktır.
Soru ve görüşleriniz için sakses@ikv.org.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.

2016

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT