İKV, DENİZLİ’DE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİ ELE ALDI

İKV, 26 Ocak 2016 tarihinde, Denizli Sanayi Odası (DSO) ve Denizli AB Bilgi Merkezi işbirliğinde düzenlenen çeşitli etkinliklerde Türkiye-AB ilişkilerini ele aldı.

İKV, Denizli AB Bilgi Merkezi işbirliğinde Pamukkale Üniversitesi’nde “AB-Türkiye İlişkilerinde Ufuk Turu: Doğru Bilinen Yanlışlar ve Güncel Gelişmeler” başlıklı bir konferans gerçekleştirdi. Konferansta, Türkiye-AB ilişkilerindeki son gelişmeler, Türkiye 2015 İlerleme Raporu’nun değerlendirilmesi, AB mali fonları ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi süreci konuları ele alındı.

DSO Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından panelin ilk konuşmacısı İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, “Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri-Mevcut Durum ve Sorunlar” başlıklı sunumunda Türkiye-AB müzakere sürecinin aşamaları, müzakere sürecindeki mevcut durum, Türkiye–AB ilişkilerindeki sorunlar, AB üyeliğinden beklentiler ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentilere değindi.

Müzakere sürecindeki mevcut durumu değerlendiren İKV Genel Sekreteri Nas, süreçte tıkanıklık bulunduğuna işaret ederek, AB tarafından müzakere çerçevesinin dışında başlatılan süreçlerin bulunduğunu, bunlardan birinin, 16 Aralık 2013’te imzalanan geri kabul anlaşması ile başlayan vize serbestleştirilmesi ve yol haritası, diğerinin ise 12 Mayıs 2015 tarihinde açıklanan Gümrük Birliği’nin modernizasyonu süreci olduğunu belirti. Önümüzdeki dönemde meydana gelebilecek gelişmeleri ele alan İKV Genel Sekreteri Nas, mülteci krizinin Türkiye-AB ilişkilerinde önemli bir gündem maddesi oluşturacağına dikkat çekti.

Sunumda, Türkiye kamuoyunda AB’nin nasıl algılandığına ve bazı doğru bilinen yanlışlara da değinildi. Son olarak, İKV Genel Sekreteri Nas, İKV çalışmaları kapsamında Türkiye kamuoyunda AB’ye ilişkin bilgi ve farkındalık düzeyinin belirlenmesi ile Türkiye’de AB üyeliğine destek konusundaki görüşlerin incelendiği araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Buna göre, araştırmaya katılan her 5 kişiden 4’ünün AB’yi daha önce duyduğunu ifade etmekle beraber katılımcıların yüzde 85’inin AB hakkında ‘hiç’ veya ‘biraz’ bilgiye sahip olduğunu saptandığı belirtildi. Yine araştırmaya göre, Türkiye kamuoyunun yüzde 61,8’inin Türkiye’nin AB üyeliğini desteklediğinin ancak Türkiye’nin AB üyesi olacağına inananların oranı sadece yüzde 30 olduğu belirlendiği açıklandı.

Panelin ikinci konuşmacısı İKV Brüksel Temsilcisi Haluk Nuray ise dünya ticaretinin değişen koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu kapsamda, İKV Brüksel Temsilcisi Nuray,  başta Çin olmak üzere Asya’nın yükseldiğine ve bu bölgedeki ülkelerin aralarındaki ticaret ve işbirliğinin hızla artmakta olması sonucunda yakın gelecekte Asya’nın dünyanın en hızlı büyüyen tüketim pazarı ve en büyük üretim bölgesi haline geleceğini ifade etti.   Üretim ve ticaretin değişen yapısını aktaran İKV Brüksel Temsilcisi Nuray, dünyada ticaret kurallarının yanı sıra,  fiziki imkanların da küresel ölçekte değiştiğini, üretimde değer zincirinin dünyanın birçok yerine dağıldığını da işaret etti. Bu bağlamda, Türkiye’nin uluslararası değer zincirinin bir parçası olması gerektiği mesajını verdi.

İKV Kıdemli Uzmanı Selen Akses, katılımcılara,  Gümrük Birliği’nin güncellenmesine neden ihtiyaç duyulduğu ve Türkiye’yi nasıl bir süreç beklediği hususlarında bilgi verdi. Sunumunda, İKV Kıdemli Uzmanı Akses, geçtiğimiz son yıllar içerisinde, Gümrük Birliği’nin işleyişine ilişkin bazı sorunların ortaya çıktığını ve bunun Türkiye’nin ekonomik ve ticari ilişkilerine olumsuz yönde etkilediğini vurguladı. Buna göre, değişen küresel ekonomik ve ticari koşullar neticesinde, Gümrük Birliği’nin işleyişi ve kapsamının yeniden gözden geçirilmesine ihtiyacı duyulduğunu belirtti. Gümrük Birliği’nin yürürlüğe girmesinden bu yana, hem Türkiye’nin hem de AB’nin ekonomik yapısı ve ticari çıkarlarının da önemli derecede değişime uğradığına dikkat çekti.

İKV Kıdemli Uzmanı Akses devamla, Gümrük Birliği nedeniyle AB’nin tercihli gümrük rejimine uyum sağlamakla yükümlü iken, Türkiye’nin, halen AB üyesi olmadığı gerekçesiyle, AB’nin üçüncü ülkelerle yürüttüğü müzakere sürecine dâhil edilemediğini ve bunun Türkiye aleyhine bir durum oluşturduğunu belirtti. İKV Kıdemli Uzmanı Akses sunumunda ayrıca, Mayıs ayında Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yönelik verilen karar sonrasında müzakerelerin resmi olarak başlayabilmesi için tarafların kapsamlı bir şekilde etki analizleri yapmaları, paydaşlar ile istişare sürecinde bulunmaları ve gerekli yetkili makamlarından müzakerelerin başlatılması için onay almaları gerektiğine işaret etti.

Son olarak, İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, Türkiye’nin faydalanabileceği AB mali yardımları hakkında katılımcılara bilgi verdi. Bu kapsamda, IPA fonları ve AB Programları (Ufuk 2020, Yaratıcı Avrupa, COSME, EaSI, Erasmus+, Gümrükler 2020 ve Fiscalis 2020) ele alındı.

Konferanstan sonra, IKV heyeti DSO Meclis Toplantısı’na katıldı.  DSO Meclis Başkanı Mehmet Tosunoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci tarafından yönlendirilen toplantıda, Türkiye-AB ilişkilerindeki son durumlar, AB Mali fonları, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi süreci ve TTIP sürecin Türkiye üzerindeki etkileri kapsamlı bir şekilde ele alındı. İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas ayrıca İKV’nin çalışma alanları ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Meclis üyeleri ile yapılan tartışmalarda vize sorunu ön plana çıktı.

Pamukkale Üniversitesi ve DSO Meclis Toplantıları’nın yanı sıra, İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, İKV Brüksel Temsilcisi Haluk Nuray ve DSO Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci gün içinde DRT kanalında Türkiye-AB ilişkilerinin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundular.

 

 

2016

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT