BRÜKSEL GÜNDEMİNDEKİ ÇEVRE KONULARI TEMMUZ-ARALIK

Bilindiği gibi, mevcut süreçte AB Konseyi Dönem Bakanlığı Lüksemburg’un öncelikleriyle devam ediyor. Bu yıl çevre koruma ve iklim değişikliği alanında karar bağlanması gereken çalışmalar küresel boyutta oldukça önemli. Gerek AB içinde gerekse uluslararası diğer platformlarda özellikle iklim değişikliği, doğa koruma, enerji, sürdürülebilir kalkınma ve diğer çevre koruma konuları yıl sonuna kadar gündemde olacak. AB’nin yeni Enerji Birliği Stratejisi ve 2030 İklim ve Eylem Paketi bu yıl başında Avrupa Komisyonu tarafından açıklandı. Bu stratejilere ek olarak, AB Emisyon Ticaret Sistemi (AB ETS), Avrupa Komisyonu tarafından AB’nin iklim değişikliği ile mücadelede hayata geçirmiş olduğu en temel araç olarak tanımlanıyor.

2020 sonrası dönem için AB ETS üzerine getirilen yapısal reformun (Market Stability Reserve) kapsamında tüm bu strateji ve eylem planları, AB’de entegre olmuş iklim ve enerji politikasının ana haritasını çizmektedir. 

Brüksel’in gündeminde yıl sonuna kadar iklim değişikliği ve çevre koruma konularında öne çıkacak konular şu şekilde özetlenebilir:

  • COP 21: Paris’te yapılacak BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (BMİDÇS) 21’inci Taraflar Konferansı ve yeni iklim değişikliği anlaşmasının imzalanması çalışmaları
  • AB ETS Reformu: Yapısal reform sürecinin son onay süreci
  • Döngüsel Ekonomi Paketi: Güçlendirilmiş yeni versiyon
  • Yeni Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: 25-27 Eylül tarihli BM Zirvesi
  • Çevre Koruma: Hava Kalitesi, NEC Yönergesi

Konuya ilişkin İKV Uzmanı İlge Kıvılcım tarafından hazırlanan değerlendirme notuna buradan ulaşılabilir.  

2015

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT