İKV C20 TOPLANTISI İÇİN ADDIS ABABA’DAYDI

 

C20 grubu BM Üçüncü “Kalkınma için Finansman” konferansının yanısıra düzenlenen G20 Başkanlığı toplantısına katıldı. C20, T20 ve NeSt ile ortaklaşa düzenlenen toplantıda Türkiye’nin G20 Başkanlığı ile C20 ve T20 açılım gruplarının çalışmaları tanıtıldı.

13 Temmuz 2015 tarihinde Etiyopya’nın Başkenti Addis Ababa’da düzenlenen toplantının konusu Türkiye’nin G20 Başkanlığı’nın kalkınma odaklı öncelikleri idi. Toplantının açılışı Türkiye’nin G20 Şerpası Büyükelçi Ayşe Sinirlioğlu tarafından yapıldı. Açılış konuşmasından sonra Başbakan Yardımcısı Ali Babacan katılımcılara hitap etti. Başbakan Yardımcısı Babacan konuşmasında, Türkiye’nin G20 Başkanı olarak önceliklerini 3 “İ” olarak özetlediğini belirtti ve “inclusiveness” (kapsayıcılık), “investment” (yatırım), “implementation” (uygulama) olarak belirlenen bu önceliklerin G20 çalışmalarına ışık tuttuğunu söyledi. Babacan, ayrıca Türkiye’nin diğer bir önceliği olan ve çoğu Afrika’da bulunan en az gelirli gelişmekte olan ülkeler grubu (LIDC) ülkelerinin kalkınma ihtiyaçlarından söz etti.  Bu ülkelerde altyapının geliştirilmesi için yatırım yapılması ve kamu ve özel sektörün birlikte çalışmasını önemli bir nokta olarak vurgulayan Başbakan Yardımcısı Babacan, günümüzde dünyadaki en önemli sorunlardan birinin eşitsizlik olduğunu belirterek, ülkeler arasında ve ülkelerin içinde artan eşitsizliği gidermenin G20’nin en önemli sorumluluklarından biri olduğunu söyledi. Özellikle gençler arasındaki işsizliğin birçok ülkede çok yüksek olmasının önemli bir mesele olduğuna dikkat çeken Babacan, KOBİ’lerin yeni iş yaratmakta önemli ekonomik aktörler olduğunu belirtti ve Uluslararası Ticaret Odası ile birlikte Global Kobi Forumu’nun kurulduğunu açıkladı. G20’nin ilk Enerji Bakanları toplantısının da G20 Başkanlığı döneminde Türkiye’de yapılacağını açıklayan Babacan, yine Türkiye G20 Başkanlığı sırasında kadın örgütlerini biraraya getiren W20 açılım grubunun kurulduğunu söyledi.

Ali Babacan’dan sonra söz alan C20 Başkanı ve İKV Başkan Yardımcısı Zeynep Bodur Okyay konuşmasında, G20’nin açılım gruplarından olan C20 (Civil-20)’nin eşitsizlik ve yoksullukla mücadele ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda öneriler hazırladığını ve bu önerileri G20 liderlerine sunacağını bildirdi. Başkan Okyay, C20’nin gerçekleştirdiği danışma süreci sonuçları doğrultusunda 4 çalışma grubunun oluşturulduğunu belirtti ve bu çalışma gruplarının, “sürdürülebilirlik”, “yönetişim”, “kapsayıcı büyüme” ve “cinsiyet eşitliği” konularında çalışmalarını devam ettirdiğini söyledi. Okyay konuşmasında, eşitsizlik sorununa değindi ve sürdürülebilirlik, cinsiyet eşitliği ve kapsayıcı büyümenin tüm C20 çalışmalarına ışık tutan hedefler olduğunu vurguladı. C20’nin G20 hedefleri arasında eşitsizliğin giderilmesi ve toplumların en zengin yüzde 10’u ile en fakir yüzde 40’ı arasındaki gelir eşitsizliğinin azaltılması gereğine dikkat çeken Okyay, eşitsizliğin sadece gelir eşitsizliğinden ibaret olmadığını, temel hizmetlere erişim, eğitim, çalışma hayatı ve siyasi katılım gibi birçok alanı etkileyen çok boyutlu bir fenomen olduğunu ekledi. C20 Başkanı Zeynep Bodur Okyay, eşitsizliğin ahlaki bir sorun olmanın ötesinde, ekonomik büyümeye ket vuran, toplumun bütünlüğüne zarar veren, demokratik unsurları zayıflatan, yolsuzluğu artıran ve toplumda gerilimlere yol açan bir sorun olduğunu belirtti. C20 Başkanı Okyay, tüm karar alma mekanizmalarında sivil topluma temsil hakkı verilmesinin önemine dikkat çekti ve C20’ye G20 kalkınma çalışma grubunda daimi bir temsil hakkı tanınması konusunda bir tavsiye oluşturduğunu açıkladı. Okyay, gerçek sivil toplumun sosyal ve ekonomik konularda politikaların belirlenmesine katkıda bulunarak, dışlanma, yoksulluk ve eşitsizlik ile mücadelede önemli bir paydaş olarak en kırılgan ve dışlanan grupların sesinin de duyurulmasını sağlamaya yardımcı olacağını belirtti. C20 Başkanı Zeynep Bodur Okyay son olarak, C20’nin farklı sosyo-ekonomik grupları, bölgeleri ve ülkeleri kapsamına alarak eşitsizlikleri gidermeyi hedefleyen kapsayıcı büyüme ilkelerinin, insanların yaratıcı üretim potansiyelini de tetikleyerek, refah seviyesini artıracağına inandığını anlattı.

Açış konuşmaları sonrasında düzenlenen panelde Amar Bhattacharya (Brooking Enstitüsü, Küresel Ekonomi ve Kalkınma Programı Kıdemli Uzmanı), Neissan Besharati (Güney Afrika Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Program Yöneticisi), Dr. Fanwell K. Bokosi (Afrika Borç ve Kalkınma Forumu Genel Müdürü), Ussal Şahbaz (TEPAV, G20 Çalışmaları Merkezi Direktörü) birer konuşma gerçekleştirdi. Panelde, kalkınmakta olan ülkelerin sorunları tartışıldı ve özellikle en az gelirli gelişmekte olan ülkelerdeki yatırımlar, gıda güvenliği, temel hizmetlere erişim, kaliteli büyüme, kaynakların etkin kullanımı, BEPS (Base Erosion and Profit Shifting- Matrah Aşındırılması ve Kar Aktarımları), fosil yakıt sübvansiyonları, altyapı yatırımları, mali sektör reformu, bilgi paylaşımı gibi küresel kalkınma gündeminde tartışılan konular ele alındı. Panelde katılımcılar tarafından G20 platformunun kapsayıcı olması ve üye olmayan ülkelere de ulaşmasının yanında, Afrika ülkelerinin daha etkili bir şekilde temsil edilmesi önerildi. G20’nin karar alma ve uygulama kapasitesinin de ele alındığı panelin sonunda C20 Başkanı Zeynep Bodur Okyay tartışmaları özetleyen bir kapanış konuşması yaptı.

Toplantıya İKV Genel Sekreteri Çiğdem Nas ile Genel Sekreter Yardımcısı ve C20 Şerpası Melih Özsöz’ün yanında, C20 Sekreteryası’ndan Meryem Aslan, C20 İletişim Sorumlusu Hande Sarantopoulos, Şeffaflık Derneği Başkanı Oya Özarslan ve WWF Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak katıldı. 

 

2015

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT