C20 BÖLGESEL İSTİŞARE FORUMU BRÜKSEL’DE DÜZENLENDİ

Türkiye’nin Dönem Başkanlığındaki G20‘nin, sivil toplumu temsil eden açılım grubu C20, 29-30 Haziran 2015 tarihlerinde, C20 Bölgesel İstişare Forumu başlığı altında Brüksel’de bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. C20 Türkiye Yürütme Kurulu Başkanı ve İKV Yönetimi Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Bodur Okyay’ın başkanlığında, C20 üyesi ülkelerden ve Avrupa merkezli sivil toplum kuruluşlardan 60’tan fazla sivil toplum temsilcisinin katılım gösterdiği etkinlik, C20 tarihinde ev sahibi ülkenin dışında gerçekleştirilen ilk C20 istişare forumu olma özelliği taşıyor.

Kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik ana temaları ile gerçekleşen etkinlikler, 29 Haziran tarihinde, Brüksel, Radisson Blu EU Hotel’de, C20 Türkiye Yürütme Kurulu Başkanı ve İKV Yönetimi Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Bodur Okyay’ın açış konuşması ile başladı. Açış konuşmasına, gelinen noktada C20 Türkiye’nin gerçekleştirdiği çalışmaları katılımcılarla paylaşarak başlayan Zeynep Bodur Okyay, Avrupa sivil toplumunu C20 Bölgesel İstişare Forumu vesilesi ile C20 sürecine etkin katılıma çağırdı. Öte yandan Zeynep Bodur Okyay, C20’nin, gelişmekte olan düşük gelirli ülkelerin (LIDCs) sesinin duyurulması için önemli bir platform olduğunun altını çizdi. Zeynep Bodur Okyay konuşmasında son olarak, 15-16 Eylül tarihlerinde İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşecek C20 Türkiye Zirvesi’ne ilişkin detayları katılımcılarla paylaştı. Açış konuşmasının ardından İKV Brüksel Temsilcisi M. Haluk Nuray, C20 Bölgesel İstişare Forumu’nun çalışma yöntemine ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

Açış oturumunun ardından, C20’nin önceliklerini oluşturan; kapsayıcı büyüme, sürdürülebilirlik, cinsiyet eşitliği ve yönetişim (yolsuzlukla mücadele, vergi adaleti) konularında eş zamanlı dört çalışma grubu oturumu gerçekleştirildi. Çalışma grubu oturumları kapsamında, hâlihazırda 42 farklı sivil toplum örgütünün temsilcilerinin, G20 ülkelerinin sivil toplum temsilcileri ile istişare içerisinde ortaya koydukları ortak sivil toplum politika pozisyonları ve taslak politika önerilerine,  Avrupa merkezli sivil toplum kuruluşları tarafından katkıda bulunma fırsatı sağlandı. İki aşamada gerçekleşen çalışma grubu oturumlarında, Avrupa merkezli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ilk olarak, 4 tematik alan kapsamında hazırlanan taslak politika tavsiyeleri üzerin değerlendirmeler ile eleştirilerde bulunurken ikinci aşamada alternatif tavsiyelerini ve üzerinde durulmasını talep ettikleri öncelikleri ortaya koydular. Bilindiği üzere C20 Türkiye Öncelikleri, dünyanın çeşitli yerlerindeki sivil toplum örgütlerinin 7 hafta boyunca katılım sağladığı bir anket aracılığıyla 90 ülkeden 388 organizasyon ve 1169 katılımcının görüşleri ile belirlenmişti.

Çalışma gruplarının eş zamanlı gerçekleştirdiği oturumların ardından kapanış oturumunda, Avrupa merkezli sivil toplum örgütü temsilcileri tarafından toplantılar boyunca ortaya koyulan tavsiyeler ve görüşler, bütün katılımcılar ile paylaşıldı. Çalışma grupları ile Avrupa merkezli paydaşları arasında istişarenin sürdürülebilirliğini sağlayacak platformlar oluşturuldu. Kapanış oturumunda son olarak, Türkiye dönem başkanlığındaki C20’nin, devam eden süreçte nasıl bir yol planı izleyeceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu ve C20 önceliklerinin sürdürülebilirliği açısından yapılması gerekenler tartışıldı. C20 Türkiye tarafından hazırlanan, 2008 yılından bu yana yayımlanan G20 resmi belgeleri ile politika araştırmalarının yer aldığı dijital kütüphane katılımcılara tanıtıldı. Dijital kütüphanenin, bir sonraki dönemde başkanlığı devralacak olan Çin’e devredilmesi öngörülüyor.

29 Haziran tarihindeki etkinliklerin ikinci bölümünde, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Başkanı Henri Malosse ile gerçekleştirilen temasların ardından, C20 Türkiye Heyeti’nden İKV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve C20 Yürütme Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, C20 Türkiye Kapsayıcı Büyüme Çalışma Grubu Başkanı ve İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, C20 Şerpası ve İKV Genel Sekreter Yardımcısı Melih Özsöz, İKV Brüksel Temsilcisi Haluk Nuray, C20 Türkiye Yönetişim Çalışma Grubu Başkanları Oya Özarslan ve Leyla Ateş, C20 Türkiye Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Başkanı Şengül Akçar ve Çalışma Grubu üyesi Didem Rastgeldi, C20 Türkiye Sekretaryası’ndan Oxfam Türkiye Direktörü Meryem Aslan, Josephine Whitetaker-Yılmaz ve Ayşegül Ekmekci ile İKV Uzman Yardımcıları Büşra Çatır ve Mehmet Poyrazlı;  AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Selim Yenel ile bir araya geldi.

C20 Türkiye Heyeti, AB Kurum Temsilcileriyle Parlamento’da Biraraya Geldi

30 Haziran 2015 tarihinde, C20 Yürütme Kurulu Başkanı ve İKV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Bodur Okyay liderliğindeki C20 Türkiye Heyeti, AP temsilcileriyle kahvaltılı çalışma toplantısında bir araya geldi. İKV ve AP’deki Türkiye’nin Dostları Grubu tarafından düzenlenen toplantıya AP Üyesi Sosyalist Demokrat Parti Parlamenteri Richard Howitt, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis’in Kabine Üyesi Tayana Panova ve Avrupa Komisyonu Türkiye Masası Sorumlusu Patrick Paquet’in yanında birçok temsilci katıldı.

Toplantının açış konuşmasını gerçekleştiren ve C20 Türkiye Yürütme Kurulu Başkanı ve İKV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Bodur Okyay, Türkiye’nin G20 Dönem Başkanlığı’nda sivil toplum kuruluşlarını temsil eden C20’nin çalışmalarına ilişkin katılımcılara bilgi verdi. Konuşmasında Türkiye’nin G20 Dönem Başkanlığı hedefleriyle de yakından ilişkili olan C20’nin öncelik alanlarının Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla belirlendiğini ifade eden Okyay, Türkiye’nin C20 sürecine kalıcı bir katkısı olması gerektiğine dikkat çekti. Okyay aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliğinin tek başına bir konu olarak ele alınmasının Türkiye başkanlığında getirilen bir yenilik olduğunu belirtti. C20 Türkiye Yürütme Kurulu Başkanı ve İKV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Bodur Okyay’ın açış konuşması ardından C20 Türkiye Çalışma Grubu Başkanları, Türkiye’nin Dönem Başkanlığı sürecinde gerçekleştirdikleri çalışmalara ve G20 liderlerine sunulmak üzere hazırladıkları politika önerilerine ilişkin toplantının katılımcılarına bilgi verdi.

C20 Türkiye Heyeti’nin konuşmalarının ardından sözü alan AP Üyesi Sosyalist Demokrat Parti Parlamenteri Richard Howitt, C20 Bölgesel İstişare Toplantısı’nın Brüksel’de gerçekleştirildiği ve bu doğrultuda AP’de de bir toplantı düzenlendiği için C20 Türkiye Heyeti’ne teşekkürlerini sundu. AP’nin G20 sürecindeki rolünü anlatan Howitt, konuşmasının devamında küresel sorunlara çözüm bulmak adına G20’nin önemli bir platform olduğunu belirtti. Bu kapsamda, Türkiye’nin G20 Dönem Başkanlığı sürecinde C20’nin, kalkınma, toplumsal cinsiyet eşitliği ve iklim değişikliği gibi geçtiğimiz yıllarda dünya gündeminde önemli yere sahip olan ve gelecekte de önemli yere sahip olması öngörülen konulara çözüm önerileri sunabilmek için önemli bir rol oynadığını sözlerine ekledi.

 Toplantının devamında söz alan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis’in Kabine Üyesi Tayana Panova, C20 Türkiye Heyet ile gerçekleştirilen toplantı sonrasında Türkiye’nin G20 Dönem Başkanlığı’na ilişkin daha ayrıntılı bilgi sahibi olma imkânı bulduğunu belirtti. C20 Türkiye’nin öncelikleriyle AB’nin Avrupa Sömestri ile ortak birçok amacının bulunduğunu belirten Panova, yolsuzlukla mücadele ve vergi kaçakçılığı ile mücadele gibi alanlarda farklı platformların işbirliği yapmasının oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Avrupa Komisyonu Türkiye Masası Sorumlusu Patrick Paquet ise konuşmasında Türkiye’deki sivil toplumun sesinin C20 süreciyle daha iyi duyulduğunu ve C20 Türkiye’nin kapsayıcılık ilkesiyle dünyanın birçok ülkesindeki sivil toplum kuruluşlarının sürece katkı vermesine destek olduğunu ifade etti. Böylece Türkiye’de farklı alanlarda çalışan sivil toplum kuruluşlarının bu süreçte aktif rol oynamasının Avrupa’daki Türkiye algısına oldukça olumlu bir katkısının olduğunu belirten Paquet, Türkiye’nin G20 Dönem Başkanlığı süresinde küresel sorunlara çözüm bulmak için önemli çaba sarf edildiğini sözlerine ekledi.

AP’de gerçekleştirilen kahvaltılı çalışma toplantısının ardından, C20 Türkiye Heyeti’nden İKV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve C20 Yürütme Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, C20 Türkiye Kapsayıcı Büyüme Çalışma Grubu Başkanı ve İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, C20 Şerpası ve İKV Genel Sekreter Yardımcısı Melih Özsöz, İKV Brüksel Temsilcisi Haluk Nuray, C20 Türkiye Sekretaryası Oxfam Türkiye Direktörü Meryem Aslan ve İKV Uzman Yardımcısı Büşra Çatır; Avrupa Komisyonu Türkiye Masası Sorumlusu Patrick Paquet ve AP Üyesi ve AP Türkiye Raportörü Kati Piri ile bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde C20 Heyeti, AB temsilcilerine Türkiye’nin G20 Dönem Başkanlığı sürecinde C20 Türkiye’nin öncelik alanlarına ve politika önerilerine ilişkin bilgi verdi.

 

 

 

2015

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT