MAHİNUR ÖZDEMİR`İN PARTİSİNDEN İHRACINA İLİŞKİN İKV BASIN DUYURUSU

İKV BASIN DUYURUSU

1 HAZİRAN 2015

Belçika’daki Türklerin en başarılı temsilcilerinden, Brüksel Başkent Parlamentosu üyesi Sayın Mahinur Özdemir, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendiren bildiriyi imzalamayı reddettiği için partisi, Frankofon Merkez Hu¨manist Demokrat Parti (CDH)’den ihraç edilmiştir. 1915 olaylarının soykırım olarak nitelendirilmesi ile ilgili herhangi bir mahkeme kararı bulunmamaktadır. Ayrıca bu olayların soykırım olarak tanınması yönünde, ne AB, ne de Belçika hükümetinin resmi bir tutumu yoktur. Seçilmiş bir Parlamento üyesinin görüşleri nedeniyle Partisinden ihraç edilmesi, demokrasi ve insan haklarının evrensel normları ile çeliştiği gibi, AB’nin temelini oluşturan değerleri de ihlal etmektedir.

1915’te yaşanan acıları anmaktan çok, siyasi bir rant kavgasına dönüşen soykırım iddiaları, Mahinur Özdemir’in durumunda, Belçika’daki Türk toplumuna karşı ayrımcı bir yaklaşımı da maskelemektedir. Tarihi ve trajik bir olayın bugün siyasi amaçlar için kullanılması ve bu konuda farklı görüşlerin ifade edilmesinin otoriter bir tutumla engellenmesi kabul edilemez. Bu tür hareketler, Belçika’daki 220 bin Türk kökenlinin Belçika toplumu ile entegrasyonu ve demokratik temsili açısından hiç de olumlu sonuçlara yol açmayacaktır. CDH’yi, ifade özgürlüğü ve demokratik temsil ilkelerine ters düşen bu ihraç kararını geri almaya davet ediyoruz.

2015

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT