TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU:“AB’YE BAKIŞIMIZ KAZAN-KAZAN ESASINA DAYANIYOR”

TOBB BAŞKANI M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU:

“İŞ DÜNYASI OLARAK AB’YE BAKIŞIMIZ KAZAN-KAZAN ESASINA DAYANIYOR”

9 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen İKV'nin Kuruluşunun 50. Yılı Etkinliğine katılan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kurucu ve Mütevelli kurumlar adına gerçekleştirdiği konuşmasında, iş dünyası olarak AB’ye bakışlarının kazan-kazan esasına dayandığını vurguladı.

Türkiye’nin üyeliğinin gerçekleşmesiyle, demokrasinin kazanacağını, insanların kazanacağını belirten Hisarcıklıoğlu, “Gençler ve kadınlar kazanacak; İşçiler kazanacak; Esnaf kazanacak; Çiftçiler kazanacak. Yani toplumun tüm kesimleri kazanacak. Aynı şekilde, AB de kazanacak. Türkiye’nin üyeliği ile AB, siyasi ve iktisadi olarak daha güçlü ve dinamik hale gelecek. Bu sayede bölgesel ve küresel istikrar kazanacak; dünya barışı kazanacak” dedi.

İKV’nin,  50 yıl önce, iş dünyası tarafından bu vizyonla kurulduğunu bildiren Hisarcıklıoğlu, TOBB’un, 50 yıldır, bu vizyonla İKV'ye sahip çıktığını ve gelişmesine katkı sağladığını dile getirdi.

AB ÜYELİK SÜRECİ KAPSAMLI REFORMLAR GEREKTİRİYOR”

Kurucu ve Mütevelli kurumlar adına yaptığı konuşmada TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “AB üyelik süreci, kapsamlı reformlar gerektiriyor. Geçtiğimiz dönemde, özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye bu alanda çok önemli mesafe aldı.  Kopenhag siyasi kriterlerini karşılamak için çok ciddi reformları hayata geçirdik. Hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve işleyen bir piyasa ekonomisi konusunda köklü reformlara imza attık”.

“Bugün, AB üyesi pek çok ülke, Maastricht Kriterlerini tutturamazken, biz ekonomi alanındaki köklü reformlar sayesinde, kriterleri büyük ölçüde yakaladık. Ancak, elbette iktisadi ve siyasi alanda gerçekleştirmemiz gereken ciddi reformalar var. Reform yapmak zordur. Geniş toplumsal desteği ve uzlaşıyı gerektirir. Bu uzlaşının sağlanmasına katkı vermek üzere, İKV şemsiyesi altında, toplumun çeşitli kesimlerini temsil eden meslek kuruluşları, sendika konfederasyonları ve sivil toplum kuruluşlarıyla, Türkiye’de ve yurt dışında çok sayıda ortak etkinlik gerçekleştirdik. Bu etkinliklere Cumhurbaşkanımız da geçmişte iştirak etti”.

“Biz çabalarımızı bundan sonra da devam ettireceğiz. Perşembe günü Brüksel'de EUROCHAMBRES Başkanıyla birlikte, Avrupa Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu üyesi Johannes Hahn ile görüştüm. Türkiye'nin AB sürecine ilişkin beklentilerini aktardık.”

“VİZE SERBETLİĞİ DİYALOĞU BİR AN ÖNCE TAMAMLANMALI”

Başta enerji olmak üzere, ekonomik ve parasal politikalar, yargı ve temel haklar ile adalet, özgürlük ve güvenlik fasıllarında müzakerelerin bir an önce açılmasını isteyen TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bu fasılların müzakerelere açılmasının Türkiye için de AB için de yararlı olacağını açıkladı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Vize sorunumuz var. Vize serbestisi diyaloğunu bir an önce tamamlamalıyız” dedi.

“GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN MODERNİZASYONU GÜNDEMİMİZDE”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ayrıca, “Gümrük Birliği’nin modernizasyonu gündemimizde. 2 Mayıs 2015 tarihinde Sayın Başbakanımız TOBB Genel Kurulu'nda bu konudaki gelişmeyi açıkladı. Kısa sürede bu konudaki müzakerelerin başlamasını bekliyoruz. Bu konudaki kararlı tutumu için Hükümetimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“BUGÜNE KADAR OLDUĞU GİBİ, BUNDAN SONRA DA TÜRKİYE’NİN AB ÜYELİĞİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Öte yandan AB ile ABD arasında yürütülen Trans-Atlantik Ticaret ve Yatırım Müzakerelerinin dışında kalınmaması gerektiği üzerinde duran TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıkıloğlu, “Bütün bu konularda hep birlikte çalışmalıyız. Seçimlerden sonra oluşacak Yeni Meclisimiz de AB üyelik sürecini geliştirmeye odaklanmalıdır.  İhtiyaç duyulan reformlar, tüm partilerinin katılımı ve uzlaşmasıyla süratle tamamlanmalıdır.  AB üyesi bazı ülke liderlerinin vizyonsuz, haksız, kabul edilemez tavırlarına rağmen, kendimiz için bunu başarmalıyız. Başaracağımıza da inanıyorum. Biz bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Türkiye'nin AB üyeliği için çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

 

2015

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT