ELFA GENEL KURUL TOPLANTISI VE KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği’nin (European Law Faculties Association - ELFA) 2015 yılı Genel Kurul Toplantısı ve Konferans Programı, 16-19 Nisan 2015 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Programa 35 ülkeden 103 üniversite ve meslek örgütünü temsilen 200’den fazla hukuk fakültesi dekanı, hukuk profesörü ve üst düzey idari temsilci katıldı. Bilindiği üzere,1995 yılında Avrupa’daki hukuk fakültelerinin ve hukuk eğitiminin karşılaştığı sorunların tartışılması için uluslararası bir platform yaratma hedefi ile kurulan ELFA, Prof. Dr. Halûk   Kabaalioğlu’nun başkanlık döneminde edindiği yeni vizyonu ile sadece Avrupa ile sınırlı kalmayan global bir statüye kavuştu.

Başkanlık görevini Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halûk   Kabaalioğlu’nun yürüttüğü ELFA’nın Genel Kurulu ve Konferans Programı 16 Nisan 2015 tarihli açılış resepsiyonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı ve Yeditepe Üniversitesi’nin Kurucusu Bedrettin Dalan’ın katılımıyla gerçekleşti. Resepsiyonda Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu ve Groningen Üniversitesi AB Hukuku Profesörü ve ELFA Birinci Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Laurence Gormley birer konuşma gerçekleştirdi.

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurcan Baç’ın açılış konuşması ile başlayan ELFA konferans ise Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu’nun, Bedrettin Dalan’ın katılımcılara hitaben mesajını okuması ile devam etti. Oturum başkanı Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu’nun giriş konuşmasının ardından Lüksemburg Üniversitesi ve AB Genel Mahkeme Başkanı Marc Jaeger’in Genel Mahkeme’nin AB Yargı Sistemi’ndeki rolünü açıklayan “The Role of the General Court in the EU Judicial System” konulu konuşması ile panel başladı.

Pekin Üniversitesi Uluslararası Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Phlip McConnaughay Çin’deki hukuk eğitimi hakkındaki tecrübelerini paylaşarak Çin’in neden AB ve ABD’den bir adım daha ileride olduğunu “One Step Ahead of EU and US” başlıklı konuşmasında değerlendirdi. Kaliforniya Üniversitesi Hastings Hukuk Fakültesi eski Dekanı ve Amerikan Hukuk Fakülteleri Birliği (AALS) Eski Başkanı Prof. Leo Martinez’in, hukuk mesleğinin Amerika’da karşılaştığı sorunları açıklayan tebliğinden sonra Rusya’nın Kazan Federal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Ilsur Salikhov Rusya’daki hukuk eğitimini değerlendirdi. Son olarak, Batı Avustralya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Erika J. Techera “Internationalization and Research Collaboration: An Australian Perspective” (Uluslararasılaştırma ve Araştırma İşbirliği: Avusturalya Perspektifi) konulu tebliğini sundu.

Programda eş zamanlı olarak üç panel düzenlendi. “Challenges for Lawyers with the Transatlantic Trade and Investment Partnership Treaty: What is for Legal Profession” (Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması ile Avukatların Karşılaşacakları Zorluklar) konulu panel, ELFA Birinci Başkan Yardımcısı, Groningen Üniversitesi Jean Monnet Profesörü Prof. Laurance Gormley başkanlığında; ABD’nin UNCITRAL ve UNIDROIT temsilcisi Prof. Henry Gabriel, Kent Üniversitesi’nden Prof. Harm Schepel, St. Etienne Üniversitesi’nden Dr. Vahit Polat ve KKTC-Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden Dr. Ulaş Gündüzler’in katılımıyla gerçekleşti.

“International Double Degrees, Joint and Double Degrees” konulu panel, Barcelona Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eski Dekanı ve ELFA Başkan Yardımcısı Prof. Josep Maria De Dios Marcer’in başkanlığında gerçekleşti. Bu oturumda geçmiş dönem ELFA Başkanı ve Strazburg Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Anne Klebes-Pelissier, Barselona Barosu temsilcisi Av. Marta Isern, Avustralya’dan Prof. Erika Techera ve Texas Tech Üniversitesi Sağlık Hukuku Programı Müdürü ve 1 Temmuz itibarıyla Cincinnati Hukuk Fakültesi’nde dekanlık görevini üstlenecek olan Prof. Jennifer Bard tebliğ sundu

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi AB Hukuku ve Rekabet Hukuku Öğretim Üyesi ve AB Genel Mahkemesi’nde hâkimlik görevini üstlenen Prof. Dr. Vilenas Vadapalas “European Criminal Law, Recent Experience and next 10 years” (Avrupa Ceza Hukuku, Son Tecrübeler ve Gelecek 10 Yıl) konulu panelde bir tebliğ sundu. Söz konusu panele ELFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Masaryk Üniversitesi Ceza Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Vera Kalvodova başkanlık etti. Ayrıca, Fribourg Üniversitesi’nden Prof. Gerhard Fiolka ve Yeditepe Üniversitesi’nden Dr. Barış Erman da panelde birer konuşma yaptı.

Güneydoğu Amerikan Hukuk Fakülteleri Birliği’nin (SEALS) “Edward Snowden’s Disclosures: Whistleblower, Spy, Patriot or Traitor?” (Edward Snowden’in İfşa Ettikleri: Muhbir, Casus, Vatansever veya Hain mi?) başlıklı panelde Loyola, New Orleans Üniversitesi’nden Prof. Pat Hugg’ın oturum başkanlığı ve açış konuşmasını yaptı. Panele, Prof. Dane Ciolino (Loyola, New Orleans Üniversitesi), Prof. Richard Meyer (Mississippi Hukuk Fakültesi), Prof. David Ritchie (Mercer Hukuk Fakültesi) ve Prof. Jon Garon (Nova Güneydoğu Shepard Hukuk Merkezi) konuşmacı olarak katıldı. Panelde dünya çapında çokça tartışmalara konu olan önemli bir hukuki vaka iddia ve savunma açısından değerlendirilerek devlet, ulusal güvenlik ve birey kavramları önemli hukukçular tarafından sorgulandı.

AB Genel Mahkeme Hâkimlerinden, Hâkim Irena Wiszniewska-Bialecka ve Hâkim Savvas Papasavvas’ın son zamanlarda Avrupa’da marka ve rekabet hukuku alanında öne çıkan davalara ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu bir başka panelde ise İspanya-Bask Bölgesi Rekabet Kurulu Başkanı ve Deusto Üniversitesi Uluslararası Hukuk Jean Monnet Kürsü Başkanı Prof. Maria Pilar Canedo ve CEU San Pablo Üniversitesi’nden Prof. Patricia Santos Rodriguez de tebliğ sundu. Rekabet ve marka hukuku üzerine derin analizlerin yapıldığı bu panelin başkanlığı Torino Üniversitesi’nden Prof. Michele Graziaedi tarafından yürütüldü.

18 Nisan 2015 tarihinde ise program, bir panel ve ELFA Genel Kurul Toplantısı ile devam etti. Panelde hukuk fakültelerine giriş koşulları Polonya, İngiltere, ABD ve Ukrayna açısından değerlendirildi. Varşova Üniversitesi’nden Prof. Marek Grzybowski  başkanlığında yine aynı üniversitenin öğretim üyelerinden ve önceki dönem ELFA Başkanlığı görevini yürüten Prof. Jacek Petzel, Birmingham Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Julian Lonbay, Kaliforniya Hastings Üniversitesi’nden Prof. Leo Martinez ve Volodymyr Koretskyi Devlet ve Hukuk Enstitüsü’nden Prof. Oleksiy Kresin tebliğ sundular.

Panel sonrasında ELFA Genel Kurul toplantısı düzenlendi. Genel Kurul toplantısının açış konuşmasını yapan ELFA Başkanı Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu, başkanlığı döneminde gerçekleşen faaliyetleri değerlendirdi. ELFA’nın uluslararası tanınırlığının arttırılması, mevcut Birliğin Avrupa dışında da etkin olabilmesi için  birçok hukuk fakültesi ile üyelik ve işbirliği ilişkisi kurulduğunu ve üyeler arasındaki koordinasyonu güçlendirmek amacıyla yapılan çalışmaları açıkladı. Ardından ELFA Birinci-Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Laurence Gormley’nin Genel Kurula sunduğu ELFA Sonuç Bildirisi oybirliği ile kabul edildi.

Sonuç bildirisinin kabulünün ardından ELFA Başkanlığına oybirliği ile Groningen Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ELFA Birinci-Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Laurence Gormley; yeni yönetim kurulu üyesi olarak da Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Hukuk Yüksek Lisans Programı Müdürü Prof. Dr. Andreas Ziegler seçildi.

ELFA Genel Kurulu ve Konferansına ilişkin daha detaylı bilgi ve fotoğraflara buradan ulaşılabilir

2015

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT